Kazimierz 2004

(1195 słów w tym tek¶cie)
(2615 odsłon)   Strona gotowa do druku
Wyniki XXXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel I ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu
25 – 27 czerwca 2004.r

Baszty otrzymali: Kapela Stanisława Ogórka z Cichego w województwie małopolskim, Zespół ¦piewaczy z Łukowej I w województwie lubelskim, skrzypek Tadeusz Kubiak z Michowic - województwo łódzkie, ¶piewaczka Władysława Dycha z Kocudzy w woj. lubelskim.

Protokół z posiedzenia Jury
XXXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel I ¦piewaków Ludowych
z dnia 27 czerwca 2004 roku Jury w składzie: 1. prof. dr hab. Jan Adamowski
2. prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
3. mgr Aleksadra Bogucka
4. mgr Marian Chyżyński
5. prof. dr hab. Piotr Dahlig
6. prof. dr hab. Bogusław Linette
7. mgr Remigiusz Mazur-Hanaj
8. prof. dr hab. Jan Stęszewski – przewodnicz±cy
9. mgr Anna Szotkowska
10. mgr Halina Gaj-Godyńska (sekretarz Jury) Jury wysłuchało w dniach 25 – 26 czerwca 2004.r. 23 Kapele, 29 Zespołów ¦piewaczych, 15 Instrumentalistów, 15 Solistów ¦piewaków, oraz 23 grupy wykonawców w konkursie „DUŻY - MAŁY”. W konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych z 14 województw. W KATEGORII KAPEL BASZTĘ - nagrodę główn± w tej kategorii w wysoko¶ci 2.000 zł przyznano Kapeli Stanisława Ogórka z Cichego w województwie małopolskim. Nagrodę tę ufundowała Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie. Trzy równorzędne I nagrody: po 1200 zł każda: w tym dwie ufundowane przez Ministerstwo Kultury, które otrzymuj±:
 • Kapela Andrzeja Leszczyńskiego z Michowic w woj. łódzkim
 • Kapela „Puszcza zielona” Jana Kani z Lipnik w województwie mazowieckim
oraz jedn± nagrodę ufundowan± przez Prezesa Polskiego Radia S.A. Warszawa otrzymuje:
 • Kapela Ludwika Młynarczyka z Lipnicy w województwie małopolskim.
Cztery równorzędne II nagrody po 800 zł, w tym jedn± nagrodę ufundowan± przez Prezesa Polskiego Radia S.A. Warszawa, które otrzymuje:
 • Kapela Franciszka Hirta z Chronicy w województwie wielkopolskim.
oraz trzy nagrody ufundowane przez Ministerstwo Kultury dla:
 • Kapeli z Moszczenicy w województwie łódzkim
 • Kapeli „¦wiarni” z województwa małopolskiego
 • Kapeli Jana Kieliszka z Konewki w województwie łódzkim
Trzy równorzędne III nagrody w wysoko¶ci po 600 zł, ufundowane przez Starostę Puławskiego dla:
 • Kapeli Henryka Parzyszka z Choin w województwie mazowieckim,
 • Kapeli Baciarskiej „Ha¶nik” z Żabnicy w województwie ¶l±skim,
 • Kapeli „Trzcinioki” z Trzcinicy w województwie podkarpackim.
Trzy wyróżnienia po 400 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Kazimierz otrzymuj±:
 • Kapela dudziarzy wielkopolskich z Poznania
 • Kapela Kozła ¦lubnego ze Zb±szynia w województwie wielkopolskim
 • Kapela „Groblanie” z Grobli w województwie małopolskim.
W KATEGORII ZESPOŁÓW ¦PIEWACZYCH BASZTĘ – nagrodę główn± w wysoko¶ci 1200 zł przyznano Zespołowi ¦piewaczemu z Łukowej I w województwie lubelskim. Nagrodę ufundował Prezes Polskiego Radia S.A. w Warszawie. Trzy równorzędne I nagrody po 900 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury przeznaczono dla:
 • Zespołu ¦piewaczego „Jutrzenka” z Dołhobród w województwie lubelskim,
 • Zespołu ¦piewaczego ”Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia woj. lubelskim
 • Zespołu ¦piewaczego „Myszyniec” z Myszyńca w woj. mazowieckim.
Trzy równorzędne II nagrody po 600 zł w tym dwie nagrody ufundowane przez Ministerstwo Kultury otrzymuj±:
 • Zespół ¦piewaczy „Lipsk” z województwa podlaskiego,
 • Zespół ¦piewaczy „Płocanki” z Płoki woj. małopolskie
Jedn± nagrodę, któr± ufundowało Radio Lublin dla:
 • Męski Zespół ¦piewaczego „Grónie” z Wisły w woj. ¶l±skim
Pięć równorzędnych III nagród po 400 zł otrzymuj±:
 • Zespół ¦piewaczy z Sitna – woj. Lubelskie,
 • Zespół ¦piewaczy „Zakukała kukułeczka” z Gałek Rusinowskich w woj. mazowieckim,
 • Zespół ¦piewaczy „Rospuda” z Filipowa w woj. Podlaskim.
Wymienione nagrody ufundowało Ministerstwo Kultury.
 • Zespół ¦piewaczy „Wolanecki” z Dębicy Wielkiej w woj. ¶więtokrzyskim. Nagrodę ufundował Starosta Puławski.
 • Zespół ¦piewaczy „Carnionki”z Czarni - woj. mazowieckie. Nagrodę ufundowało Polskie Radio Lublin.
Siedem wyróżnień po 300 zł ufundowanych przez Ministerstwo Kultury otrzymuj±:
 • Zespół ¦piewaczy „Ml±dz” z Otwocka – woj. mazowieckie
 • Zespół ¦piewaczy z Woli Koryckiej – woj. mazowieckie
 • Zespół ¦piewaczy „Jaskółecka” z Gałek Rusinowskich – woj. mazowieckie
 • Zespół ¦piewaczy „Blinowianki” z Blinowa – woj. lubelskie
 • Zespół ¦piewaczy „Grabowiczanki” z Grabowicy – woj. lubelskie
 • Zespół Pie¶ni „Borowianki” z Mykanowa – woj. ¶l±skie
 • Zespół ¦piewaczy „Jarzębina” ze Skorzenic – woj. dolno¶l±skie
W KATEGORII SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW BASZTĘ - główn± nagrodę festiwalu w tej kategorii otrzymuje
skrzypek Tadeusz Kubiak z Michowic - województwo łódzkie. Nagrodę w wysoko¶ci 1.200 zł. ufundowało Ministerstwo Kultury. Trzy równorzędne I nagrody w wysoko¶ci 700 zł w tym dwie ufundowane przez Ministerstwo Kultury przyznano :
 • Skrzypkowi Piotrowi Gaca z Rdzowa - woj. mazowieckie
 • Skrzypkowi Stanisławowi Głazowi z Dzwoli w woj. lubelskim
oraz nagrodę Prezesa Polskiego Radia S.A. Warszawa
 • Skrzypkowi Józefowi Tomczykowi z Mroczek Małych w woj. łódzkim.
Cztery równorzędne II nagrody po 600 zł: w tym jedn± nagrodę ufundowan± przez Fundację „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło otrzymuje:
 • Roman Wojciechowski z Tomaszowa Mazowieckiego - skrzypek z woj. łódzkiego
oraz trzy nagrody ufundowane przez „KNAUF” spółka z o.o. Warszawa otrzymuj±:
 • Władysław Zarzycki z Maciejowic – skrzypek z woj. mazowieckiego
 • Edward Markocki z Podlesia - cymbalista z woj. podkarpackiego
 • Stanisław Mucha z Chroberza – skrzypek z woj. ¶więtokrzyskiego
III nagrodę w wysoko¶ci 400 zł, ufundowan± przez Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymuje
 • Tomasz Kiciński z Bukówca Górnego w woj. wielkopolskim.
Wyróżnienie w wysoko¶ci 300 zł ufundowane przez Starostę Puławskiego otrzymuje:
 • Kazimierz Marcinek z Nockowej - skrzypek w woj. podkarpackim.
Dwie nagrody specjalne w wysoko¶ci po 300 zł dla najstarszych uczestników Festiwalu ufundowan± przez Audycję Polskiego Radia S.A „Kiermasz pod Kogutkiem” otrzymała pani Antonina Majda z Wielunia z województwa łódzkiego oraz pan Władysław Słomiński z Wierzchlasu woj. łódzkim. Nagrodę specjaln±, ufundowan± przez Prezesa Polskiego Radia S.A. Warszawa w wysoko¶ci 500 zł otrzymuje pan Marian Bujak z Szydłowca w woj. mazowieckim. W KATEGORII SOLISTÓW ¦PIEWAKÓW BASZTĘ – nagrodę główn± w wysoko¶ci 800 zł ufundowan± przez Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymuje pani
 • Władysława Dycha z Kocudzy w woj. lubelskim.
I nagrodę w wysoko¶ci 500 zł ufundowan± przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Jury przyznało: Alinie Myszak z Kocudzy - woj. lubelskie Jury przyznało trzy II nagrody w wysoko¶ci po 400 zł w tym jedn± nagrodę ufundowan± przez Ministra Kultury otrzymuje:
 • Wacława Sakowska z Malinówki – ¶piewaczka z woj. podlaskiego,
dwie nagrody ufundowane przez Burmistrza miasta Kazimierz otrzymuj±:
 • Stefania Wi±z z Sieradza – ¶piewaczka z woj. łódzkiego
 • Danuta Michniewicz z Cichego – ¶piewaczka z woj. małopolskiego
Wyróżnienie w wysoko¶ci 200 zł dla ¶piewaka Tomasza KuĽmy ze Zbylutowa w woj. dolno¶l±skim za repertuar – ufundowała firma „KNAUF” sp. z o.o. w Warszawie W KONKURSIE „DUŻY-MAŁY” Nagrody w konkursie „Duży-Mały” ufundował prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nagrody w kategorii ¶piewu otrzymuj±: Po 350 zł:
Grupa ¦piewacza Władysławy D±browskiej z Czarni –woj. mazowieckie
Grupa Janiny Albiniak „Wirzchowianki” z Modliborzyc – woj. lubelskie Po 300 zł:
Dziecięcy Zespół z Zakalinek – woj. lubelskie Po 200 zł:
Grupa ¦piewacza Antoniny Majdy z Dębiny – woj. łódzkie
Grupa ¦piewacza Zofii Kłoskowskiej z Długiego – woj. mazowieckie
Zespół ¦piewaczy ze Skorzenic – woj. dolno¶l±skie Po 100 zł:
Anna Andruszkiewicz i Sylwia Szczygieł z Wiżajn – woj. podlaskie
Zofia i Marta WoĽniak - woj. podkarpackie
Urszula Wierzgoń z Marcelin± Staniczek z Kończyc Małych – woj. ¶l±skie
Angela i Andrzej Wawrzyk z Kolonii Ryczów k/ Ogrodzieńca – woj. ¶l±skie W kategorii instrumentalistów nagrody otrzymuj±: 400 zł
Kapela dudziarska z Krobi Starej – woj. wielkopolskie Po 300 zł:
Leonard ¦liwa z uczniami – woj. wielkopolskie
Romuald Jędraszak i kapela „KoĽlary” - woj. wielkopolskie
Rodzinna kapela Seremetów z Przeworska – woj. podkarpackie
Kapela dudziarska Tomasza Kicińskiego z Leszna – woj.wielkopolskie
Kapela S±siedzka z Zakalinek – woj. lubelskie Po 200 zł:
Roman Makara i Andrzej Baran – cymbali¶ci z woj. podkarpackiego
Ludwik Młynarczyk z uczniami z Lipnicy – woj. małopolskie
Kazimierz Marcinek z uczniem – skrzypkowie z woj. podkarpackiego
Marta Cicha i Marta Bartos z Majaczewic – woj. łódzkie
Andrzej i Kamil Krasnopolscy z Dynowa – woj. podkarpackie 100 zł otrzymuj±:
Marek Olejniczak i Kinga Bobryk ze Stardun k/Ełku – cymbali¶ci z woj. warmińsko-mazurskiego WDK Lublin


Wyniki poprzednich Festiwali w Kazimierzu
Kazimierz 2008
Kazimierz 2007
Kazimierz 2006
Kazimierz 2005
Kazimierz 2004
Kazimierz 2003
  

[ Powrót do Kazimierz | Wykaz sekcji ]
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna