Gazetka nr 45, czwartek 23 padziernika 1997

(3457 sw w tym tekcie)
(3917 odson)   Strona gotowa do druku
obrazki/korzenie/korzenie.jpg

Biuletyn Domu Taca

c
z
 
p
i
e
r
w
s
z
a

I. Powtrne Rozpoczcie

II. Nasi gocie

Kapela braci omw spod Pilicy dotd nie wystpowaa w miastach. Trzonem kapeli jest Jzef oma grajcy na harmonii 24 basowej. Towarzyszy mu brat - bardzo dobry bbnista, ktry przez wiele lat bbni ze znan w okolicy kapel Latosa. Z kapel przyjedzie te skrzypek - prawdopodobnie Wacaw Rek (gra z kapel Michalskiego) lub Jzef Kocon. Kapela ma w repertuarze oberki, mazurki, polki i marsze. W Domu Taca na Elektoralnej wystpi 23 padziernika.


c

z   d r u g a

I. O tych, co odeszli

Pogodne lato jesienniao ju, gdy, wdrujc po Lubelszczynie, dotarlimy do wsi Krzemie. By to ponad rok temu. Krzemie znajduje si niedaleko Janowa Lubelskiego. Wie nawet dosy spora, lecz panuje tam senny jakby spokj. Osoby postronne nie od razu zobacz, ile tam zwykych i wspaniaych rzeczy si dzieje. Prostota i ubstwo tamtejszych ludzi to pikno, ktrego atwo nie zauway.

W Krzemieniu mieszkali Jzef Gra i pan Gzik by moe najlepsza dwuosobowa kapela z tych stron. Wypytujemy o ich domy, zaprowadzono nas do skrzypka, pana Gry. Przyj nas ciepo, starszy ju czowiek, pogodny, cho troch ra i

-Ja to ju teraz nieduo gram mwi, - Smutno mi jest, bo ona zmara, jestem teraz sam. I rk sobie skaleczyo gram ?

Patrz na spracowane, twarde rce. Na prawej doni paskudzi si rana przemywana rivanolem. Odwieczny cud topornych, zmczonych prac rk w zetkniciu z instrumentem. Czy zagra co dla nas? Chtnie, ale najlepiej z Gzikiem, jak powiedzia. Idziemy po pana Gzika, bbnist. Nie znajdujemy go w domu jest z on na polu, grabi siano. Poproszony przez nas zostawia robot. Wszyscy idziemy do Gry gra i sucha.

I przez dwie godziny czas pyn inaczej, odmierzany polkami, oberkami dwch wspaniaych muzykantw. S bardzo dobrze zgrani. Ciesz si z tego, e jestemy, e kto chce ich sucha. egnamy si, obiecujc, e spotkamy si w Warszawie, gdy przyjad do Domu Taca.

Lecz stao si inaczej. Gdy przyjechali, my akurat nie moglimy przyj, zajci rnymi rodzinnymi sprawami. Inne jest ycie tutaj czas pynie zbyt szybko. Gubi si tu czsto, tracc szans spotka, ktre wnosz w ycie rado i pokj.

Teraz, gdy Jzef Gra odszed, nie mog ju tego nadrobi. Wierz tylko, e jest ju tam szczliwy. Sucham niekiedy z nagra Jego muzyki. Jakie to pikne, dzieli si z innymi swoim czasem, spokojem, talentem Jak to dobrze by prostym i pokornym. Jak daleko od tego odchodzimy.

Agnieszka Je (dawniej Siegel);

II. Zaduszki

Zaduszki - dzie, ktry powicamy naszym bliskim zmarym. Idziemy na cmentarz, zapalamy znicz na grobie, wspominamy

Jak kiedy obchodzono ten dzie? C, byo to wito nie dla ywych, lecz dla dusz, ktre odwiedzay w wigilijn noc 2 listopada miejsca, gdzie kiedy mieszkay. yjcy gocili tylko swoich zmarych. Przygotowania rozpoczynay si w przeddzie dnia zadusznego od nieszporw, po ktrych dawano ksidzu pienidze na podzwonne. W domu szykowano si na przybycie goci. Sprztano, wysypywano piaskiem podog (a moe nastpnego dnia na piasku bd odcinite stpki duszy?), napalano w piecu, aby dusze mogy si w nocy ogrza. Stawiano na awie misk z wod i rcznik. Pieczono chleb, ktry krajano na tyle kromek, ilu w rodzinie byo zmarych (nastpnego dnia rozdawano go ebrakom przed kocioem, aby modlili si za dusze). Szykowano wieczerz, ktr pozostawiano na stole przez ca noc. I wczenie kadziono si spa, aby nie przeszkadza duszom, ktre przez ca noc odwiedzay swoje dawne gospodarstwo. Nastpnego dnia, w Zaduszki, take starano si nie przeszkadza duszom. Nie wolno byo wykonywa niektrych czynnoci, takich jak tkanie czy przdzenie, bo jaka nierozwana dusza mogaby si tam akurat przyplta i zostaaby uwiziona w tkaninie. Nie naleao take zamiata a nawet wylewa brudnej wody, aby nie obla duszy. Trzeba jednak doda, e zachowywano ostrono nie przez delikatno, lecz by nie obrazi dusz, ktre potrafiy by zoliwe i szkodzi ywym.

W nocy dusze nie tylko odwiedzay swoje domy, ale te zbieray si w kociele na mszy, ktr odprawia zmary ksidz. Odwani mogli sprbowa spotka tam swoich bliskich.

Prawdziwe wito rozpoczynao si rano. Na niadanie i obiad przygotowywano specjalne potrawy, czsto w liczbie siedmiu czy dziewiciu. Z kadej z nich najpierw odkadano po yce do oddzielnej miski, z ktrej posilay si dusze, a dopiero potem wszyscy mogli je. Po wczesnym niadaniu odwitnie ubrani ludzie, kobiety zazwyczaj na czarno, szli do kocioa, aby razem z ksidzem odmwi Zdrowaki za te dusze, za ktre zoono ofiarki? za kociele gospodynie rozdaway ubogim przyniesione z sob jedzenie (chleb, kasz, kawaki misa) i pienidze. W pogodny dzie chodzono na cmentarz, aby tam karmi ubogich.

Na Biaorusi do dzi (szczeglnie na wiosenne Dziady, ktre s u prawosawnych waniejszym witem ni jesienne) ludzie id na cmentarz, aby tam je i pi, zapraszajc do uczestnictwa we wspominkach obcych ludzi (np. plczcych si po cmentarzu etnografw). Cz jedzenia pozostawiaj na grobach dla zmarych. Jeszcze dugo stoj tam puste talerzyki i kieliszki. A na mogikach dzieci wzrusza widok cukierkw i soiczkw z odywkami.

Katarzyna Dbek

III. ywi i zmarli

Dusza sowiaska, wraliwa na tchnienie pozamaterialne, przeywa gboko swj kontakt z zawiatem. Obrzdowo pomiertna rozwina si bogato na tle zmieszanych uczu szacunku i lku. Lk przewaa. Na rwni ze wiatem antycznym, przodkowie nasi wierzyli, e zmarli zazdroszcz ywym pozostawania na ziemi. Usiowano wic ujedna albo obezwadni duchy przez dary skadane do grobu wraz z ciaem, przez umieszczanie na mogile jada i napoju, przez zaklcia, rozlewanie wody pomidzy domem a zmarym, wynoszenie ciaa przez okno, miast drzwiami. Rodzina w czasie pogrzebu smarowaa twarze sadz lub zasaniaa gowy lub zasaniaa gowy pachtami, by zmary nie pozna krewniakw i nie wrci ich ladem do domu. lady tych oraz innych zabiegw (zasanianie zwierciade w domu, w ktrym ley zmary) mona odnale po dzi dzie w naszej obyczajowoci.

*

Przed pierwsz wojn wiatow w niektrych miejscowociach podgrskich Polski uywano jeszcze, jak przed wiekami, uczywa. W zwizku z tym we wsi Brenna, niedaleko Wisy, opowiadano nastpujc histori: y stary gazda z gadzin, wysoko na groniach. Wieczorem, kiedy gazda doi krow, gadzina wiecia onemu uczywem, bo bali si wtyka smolaka w cian. Chlew by bardzo kiepski, o poar nietrudno. Ktrego roku, w same najwiksze mrozy, gadzina umara. Przez te niegi nijak byo ciao znie na d. Gazda czeka z pogrzebem do wiosny. A tymczasem, e zwoki zmarzy na drewno, stawia co wieczr nieboszczk przy sobie w chlewie i kad jej w zby uczywo. Kiedy przyszo do pogrzebu, farorz za gow si zapa: - Jezus Maryjko! Pierona, c ona taka czarna? Czy j czechmny (diaby) targay? O, ni powiada wdowiec. Dobra bya kobieta, jeszcze i po mierci piknie mi wiecia uczywem, to j, wiecie, kapk osmalio.

fragment z ksiki Zofii Kossak "Rok polski"

 

c
z
 
t
r
z
e
c
i
a

I. Gdzie bylimy latem

Nowogrd, Myszyniec, Lelis - wsie kurpiowskie gdzie w lecie odbyway si przegldy piewaczek i muzykantw z Kurpii Zielonych.

Dybki, Budy, Biaeboto - okolice na pnoc od Wyszkowa - Kurpie Biae

Jurki - chaupa w okolicach rodzinnych Ani Chrostowskiej (pod om) gdzie w eskim gronie piewano pieni z Kurpiw.

Kozienice i okolice - poszukiwania zapomnianych muzykantw i piewaczek. Z repertuaru pa z Marianowa ucz si pieni dziewczta podczas eskich spotka piewaczych.

Zasn Janek na murawie, niy mu si sny na jawie.
nia mu si gobica jasny promie od ksiyca.
I w tem nie si Janek zbudzi, I poszed sobie powry.
Wrko, wrko powr ty mnie, Czy ten sen zrozumiesz, czy nie.

 Zasn Janek na murawie

Izby w domu Agaty i Andrzeja Adamkiewiczw odbyy si warsztaty tacw emkowskich, ktre poprowadzili Marysia i Jurek Starzyski; do taca przygrywa ? w

Grabarka (koo Siemiatycz)- na grze koo wsi znajduje si prawosawny eski monaster i dwie cerkwie: Przemienienia Paskiego i Matki Boskiej :Wszystkich Strapionych Rado. Co roku 19 sierpnia, na Spasa (tzn. na Przemienienie Paskie), przybywaj tu pielgrzymki z caej Polski. Obchody rozpoczynaj si w wigili tego wita kiedy to przybywaj wierni z przyniesionymi przez siebie krzyami ofiarnymi w podzice za Bosk pomoc lub w pokucie za grzechy. Pod wzgrzem pynie strumyk majcy moc uzdrawiajc wierni dokonuj w nim ablucji i nabieraj wody do butelek, aby zabra do domu. Przez ca noc odbywa si czuwanie, tzw. wypominki za zmarych, a nastpnego dnia wici si jabka.

Jarosaw - Festiwal muzyki dawnej Pieni naszych korzeni?. Od rana do nocy œpiewanie chorau dominikaskiego, suchanie wykadw o praktyce wykonawczej, codzienne nieszpory, koncerty zespow Wystpowali m.in. Sirin, Linnamuusikud, Marcel Peres, Burkard Werhner), a wieczorami w klubie festiwalowym zabawy, tace dawne i ludowe. W Nocy czuwania w klasztorze benedyktynek, wzili udzia m.in. Janusz Prusinowski i Anna i Witek Brodowie (cymbay, piew, skrzypce).

Kurs Domw Taca w Rumunii z powodu powodzi i wycofania pocigw udao si jedynie Adamowi Radeckiemu wzi udzia w tej imprezie, ktrej patronowa Instytut Wgierski w Warszawie. Korespondencja wkrtce.

Rumunia

W Rumunii byam ju cztery razy. Nie byo to nigdy atwe podrowanie. Jest tam wiele piknych miejsc, ktre te trudy wynagradzaj, ale wszystko to prowokowao mnie zawsze do pyta: po co si podruje, zostawia znane i rusza w niepewne? Moje peregrynacje rniy si bardzo od obecnych turystycznych standardw, bylimy naraeni na przemoc ze strony celnikw na granicy, na dania apwek. Sypialimy na dworcach i po krzakach, wszystko dlatego, e nie jestemy zbyt zamoni. Lecz dopiero w takim trudzie odkryam sens i rado z podry. To doskonaa szkoa ycia. Uczy ubstwa, pokory, otwarcia na innych. Jadc w rumuskie Karpaty, bralimy jak najmniej rzeczy jak to cudownie jest zobaczy bez ilu niepotrzebnych sprztw mona si obej, jak dobrze jest zrzuci cho na chwil ciar posiadania i powizania z rzeczami. Otwarto na zdarzenia, na fakty, branie ycia takiego, jak si dzieje, rezygnacj z kunsztownych, mczcych i ambitnych planw, wymuszay na nas, po prostu, okolicznoci.

Co krok to niespodzianka. Czas troch inaczej pynie wolniej, spokojniej. Brakuje rozkadu Autobusw? Nie szkodzi, miejscowy na wasnym zegarku pokazuje: midzy pitnast a osiemnast przyjedzie. Nikt si nie pieszy, nie denerwuje, ludzie gawdz mio na przystanku.

Nie mielimy gdzie spa w Bukareszcie, nie mona znale adnego taniego noclegu. I oto dwie studentki, przypadkowo dowiedziawszy si o naszym kopocie oferuj nam spanie w swoim pokoju w akademiku. Ubstwo tego miejsca bio w oczy. Pokoik by tak ciasny, e gdy pooylimy si na pododze, nie mona ju byo otworzy drzwi.

Po jakim czasie zauwaam, e mj organizm ma pewne granice tolerancji na niewygody. Granice w czasie. Powiedzmy, przez tydzie wiele znios, ale potem chc ju wraca. I tu odkrywam wielki sens podry docieranie do wasnych ogranicze, poznawanie ich i przekraczanie. amanie rutyny, ktra na ten tydzie umie si przyczai, lecz potem domaga si y

Rumunia to kraj kontrastw. Bukareszt niegdy jedno z pikniejszych miast w Europie, obecnie swoista mieszanka. Stara cerkiew obok szerokich dymicych kominw fabrycznych. Secesyjne kamienice przyklejone do potwornych, betonowych gniotw. Nadte dziwaczne socrealistyczne budownictwo obok drewnianych domkw. Miasto i wie, ciasnota i szerokie panoramiczne place. Cz architektury ma cechy tureckie, orientalne. Miasto mona zwiedza godzinami.

Szczeglnie pikna jest Bukowina w Karpatach pnocnej Rumunii. Wspaniae gry, wsie, gdzie mieszkaj wci Polacy. Niesamowite wraenie robi monastyry. Kilka z nich jest malowanych take z zewntrz. Farby nie wyblaky przez kilkaset lat.

Z jak ogromn yczliwoci zupenie obcych ludzi spotkalimy si tam. Za darmo przynosili jedzenie ziemniaki, ser, zup, mleko. Pytaj, czy wolimy mleko zimne, ciepe czy przegotowane. S biedni, ale jak piknie mieszkaj! Domy buduje si tam z drewna. Maj urozmaicone bryy: zwyki, podcienia, tarasy wszystko piknie wykoczone w drewnie. Takie bramy i koronkowe obudowy studni z wieyczkami, to istne pereki. Nigdzie nie widatam. mieci, brudu, baaganu, nie ma np. gry wgla nie zrzuconej do piwnicy, czy botnistego klepiska. Pikny kraj.

Gdy wyjedalimy towarzyszya nam gromada Cyganw jadcych do Polski. Jechali w duej grupie, z maymi dziemi. W przeciwiestwie do nas, wietnie czuli si w podry pocigiem (a trzeba jeszcze wiedzie, jak taki pocig rumuski wyglda) Robili w azience pranie (korzystajc z biecej wody), cerowali dzieciom ubranka, œpiewali i taczyli. Ciekawe, czym dla nich jest podr. Przemieszczaj si przecie tak czsto z miejsca na miejsce. Szkoda tylko, e tutaj bd biedowa na ulicy.

Inaczej jednak patrz na nich po tych wyjazdach do Rumunii. Jeli podr jest we mnie, znaczy to, e ojczyzna jest wszdzie.

Agnieszka Je (dawniej Siegel)

 

c
z
  c z w a r t
a

I. To, co jest ...

eskie spotkania piewacze tradycyjnie w rody od godz. 18 do 20. Prosimy kontaktowa si z Katarzyn Andrzejowsk pod numerem tel. 831 4959. Sowa pieni ktrych si uczymy drukujemy w niniejszym numerze.

Mskie spotkania piewacze organizuje ostatnio Pawe Biao - tel. 48 45 04. Drugie - ju w przyszym tygodniu.

Internet - w czerwcu powstaa lista dyskusyjna muzykant, ktr opiekuje si Karol Karol Ejgenberg. Mona tam zapozna si gwnie z opiniami o muzyce folkowej, dowiedzie o koncertach folkowych. Sporadycznie pojawiaj si pojedyncze gosy o muzyce ludowej. Do uczestnictwa potrzebne jest konto e-mail. Aby si zapisa, naley wysa na adres LISTSERV@ PLEARN.EDU.PL  list elektroniczny bez tematu o treci: SUBSCRIBE MUZYKANT {IMIE NAZWISKO}.

Strona internetowa Domu Taca http://www.polbox.com/k/klejnas zamieszcza informacje o koncertach muzyki ludowej w Domu Taca i nie tylko, teksty pieni - ktrych w caoci mona si nauczy na spotkaniach piewaczych. Take ostatni numer Gazetki bdzie mona tam przeczyta.

Komplet 6 pyt kompaktowych wydao Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Pyty z muzyk z regionu Mazowsza, Kurpiw Zielonych, Lubelskiego, Maopolski pnocnej (kieleckie, radomskie), Wielkopolski i Podhala s ju prawdopodobnie do nabycia w sklepach muzycznych i pytowych (dystrybutor - Pomaton).

Kasety z muzyk kapel rzeszowskich (m.in. Kapela Pogody z Kolbuszowej) wydane przez Polonia Records widziane byy w ksigarni przy Uniwersytecie Warszawskim, oraz w EMPiKu przy ul. Nowy wiat w Warszawie.

Polacy, Niemcy, Kaszubi - wystawa fotograficzna obrazujca ycie codzienne kaszubskiej prowincji (majtek Wilcze Bota oraz okoliczne wsie) koca XIX wieku; Na wielu zdjciach wystpuje Alexander Treichel - etnograf, badacz Prus Krlewskich. Wystawa czynna do 7 listopada. Niemiecki Instytut Historyczny (XVII pitro Paacu Kultury).

Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza na trzy wystawy: Duda Gracz. Obrazy prowincjonalno-gminne, Portret chopski. Malarstwo Stanisawa Baja, Lalki japozaprasza na padziernika o godz. 1800, Zwizek Ukraicw w Polsce i Muzeum Etnograficzne zapraszaj na promocj ksiki Wiedmy, czarty i wici Huculszczyzny. Mity i legendy. W programie przewidziano wystpienie autorki ksiki, Oli Hnatiuk, autora projektu graficznego, Petra Humeniuka, znawcy kultury huculskiej, Iwana Hreczki oraz muzyczn niespodziankci

Wrocaw - teatr Buto. W dniach 27 -31 padziernika odbdzie si w Orodku Bada Twrczoci J.Grotowskiego we Wrocawiu Festiwal Taca Buto. Wystpi ogldany ju we Wrocawiu Daisuke Yoshimoto mistrz  taca buto oraz rekomendowani przez niego tancerze. Orodek Bada Twrczoci J. Grotowskiego i Poszukiwa Teatralno-Kulturowych, Wrocaw, Rynek Ratusz 23, tel. 44 53 20, tel/fax 34 34 267;

Muzeum Etnograficzne w Krakowie zaprasza na wystaw "Teatr Azji", ktra bdzie prezentowana od 24.X.1997 do 30.IV.1998 w budynku muzeum przy ul Krakowskiej 46.

Muzeum Mazowieckie w Pocku "Strj ludowy na Mazowszu. Ze zbiorw Muzeum Mazowieckiego w Pocku". Spichlerz - Pock, ul. Kazimierza Wielkiego 11b

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu "Maszyny i narzdzia rolnicze z XIX i  i pocztku XX wieku"

Festiwal Kultury i Sztuki Hiszpaskiej i Latynoamerykaskiej od 17 do 26 padziernika

Galeria ABAKUS Oswojeni przez Biaoru - Stoeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Warszawa, Stare Miasto, ul. Jezuicka 4, tel. 313762,315393. Galeria czynna jest codziennie od 11.00 do 18.00. Wystawa bdzie trwa do 9 listopada.

Biaoru widziana oczami studenta - etnologa

Pi lat trzeba tu y, by sta si Biaorusem powiedzia jeden z naszych rozmwcw. MY (szeciu studentw wraz z opiekunem z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, spdzilimy na Biaorusi, a dokadnie w okolicach Niewiea, ju okoo trzech miesicy. Nasze przyjazdy na Biaoru zwizane s z, prowadzonymi tu od 1996 roku, badaniami etnologicznymi nt. identyfikacji narodowej, etnicznej, wyznaniowej i spoecznej mieszkacw niewieskiego.

Gdy pierwszy raz przyjechalimy do Niewiea wszystko wydawao si proste i zrozumiae. Do szybko jednak przekonalimy si o bdzie naszej oceny. Na turystach spdzajcych tu na og dwie, trzy godziny, Niewie robi wraenie miasteczka przede wszystkim maego, adnego i zabytkowego. Podobnie jak wszyscy przybysze, i my zaczlimy od tego co najbardziej zewntrzne, od zwiedzania. Odwiedzilimy paac Radziwiw - wykorzystywany obecnie jako sanatorium, koci, przeszlimy si gwn ulic, wiodc od dworca autobusowego do Bramy Suckiej, i dalej midzy jeziorami do cmentarza. Wraenia, oparte jedynie o odczucia estetyczne, day obraz Niewiea takiego jaki widz jedynie turyci. My za, chcielimy czego wicej. Ju pierwsze rozmowy z mieszkacami uwiadomiy nam, e Niewie oprcz tego, e jest miastem zabytkowym, jest przede wszystkim rodzajem tygla narodowoci i wyzna, e wci mona tu spotka dawny podzia spoeczny na chopw i szlacht. W niewieskim yj siebie: Biaorusini, Polacy, Rosjanie, Ukraicy, Cyganie, ydzi, Ormianie, Gruzini, Tatarzy. S tu wyznawcy Katolicyzmu, Prawosawia, protestantyzmu, islamu, ale take zdarzaj si i niewierzcy. Za, tu pod Niewieem wci mona usysze, e wioski dzielone s na te chopskie i te szlacheckie. To powoduje, e nie mona oprze si wraeniu, e za kadym przyjazdem, poznaje si nowe oblicze Niewiea, tego codziennego, ale i odwitnego.

W miar moliwoci staralimy si utrwali to, czego bylimy wiadkami. Efektem jest wystawa fotograficzna pt. "Oswojeni przez Biaoru". Prezentujemy na niej 42 fotografie kolorowe i czarno-biae. S to zdjcia amatorskie. O ich wartoci stanowi jednak nie artyzm, ale rzeczywisto, jak udao si utrwali. Pokazujemy wic zabytki Niewiea, mieszkacw, charakterystyczne momenty z ycia, jak np. przebieranie ziemniakw, znoszenie siana, a take prbujemy zwrci widzowi uwag na t wielo narodowociow i wyznaniow, z ktr si zetknlimy. Komentarzem do zdj s fragmenty z rozmw, ktre przeprowadzilimy. S one w dwch wersjach jzykowych: w mieszance polsko-rosyjsko-biaoruskiej, pisanej w transkrypcji pliterackiej i w jzyku polskim (tumaczenie). Ponadto pokazujemy na wystawie przedmioty, przywiezione przez nas z Biaorusi. S to: okno z tradycyjn ozdob abnalicznikiem, kosz, rcznik, kapa, cep.

To co przedstawilimy jest naszym spojrzeniem na Biaoru, jest wynikiem naszej refleksji z kolejnych wyjazdw. Chcemy si podzieli naszym punktem widzenia, dlatego serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy "Oswojeni przez Biaoru".

Katarzyna Waszczyska

II. ... i co bdzie

Rzeszw - Konkurs Tradycyjnego Taca Ludowego organizowany przez Wojewdzki Dom Kultury. bdzie trwa od soboty 25 X (godz.10 do 18) do niedzieli 26 X (od godz. 10). Wystpi 11 kapel z tancerzami, m.in. z regionw rzeszowskiego, lubelskiego, suwalskiego, nowosdeckiego, kronieskiego i sieradzkiego. Wyjazd chtnych z Warszawy pod wodz Piotra Piszczatowskiego.

Krakw - Fundacja Muzyka KresFundacja  przygotowuje w dniach 24-25 padziernika (pitek, sobota) z serii "Muzyka utracona" spotkanie z pieniami lenymi i polnymi. W pitek o godz. 183o wystpi zespoy z Kurpiw Zielonych - ze wsi Bandysie i Dugie, o godz. 1900 - zesp z biaoruskiego Polesia, ze wsi Reczyca a o 2100 zacznie si Noc taca z tradycyjnymi tacami emkowskimi. W sobot o godz. 1830 wystpi zesp Verdingis z Wilna, o 1930 zesp z Polesia ukraiskiego, ze wsi Zbraki, a o godz. 2100 Noc taca z tradycyjnymi tacami ukraiskimi. Wszystkie koncerty odbywa si bd w teatrze Bckleina przy ul. Lubicz 5a (na tyach hotelu Europejskiego/przy Dworcu). Nocleg 19 z - hotel Lula, bilety 4  z (studenci). Telefon do Fundacji 0-81 5328521

Wszystkich witych

Gdy utniesz z dbu ga a ta bdzie sucha - cikiej zimy, gdy mokra - wilgotnej otucha.

w.. Hubert 3.XI

Kiedy swego czasu goy las nastaje w. Hubert z lasu cay obiad daje.

w.. Marcin 11.XI

Czasem li si gsto trzyma, nie chce sa si dla Marcina.

wity Marcin po lodzie, Boe Narodzenie po wodzie.

Jesie, kiedy obejdzie si bez soty, zima tgoci przysposobi, cnoty.

Jesie owoce lubi, wiosna kwiaty, lato zboe, a zima komin gnunej chaty.

Jesie wino i jabka rozmaite dawa, potem do gotowego gnuna zima wstawa.

 

c
z
p i t a

I. Z Kurpiw Zielonych

Le gosie po rosie
Do Jasia mojego
Niech on nie przyjezdzo
Bo ja mam jiennego

Niech on nie przyjezdzo
Konika nie trudzi
Jeli mnie nie zierzy
Niech si spyta ludzi......

 

Jad wraciszku na wojenke
A przywie mi na sukienke

Na sukienke czerwonego
Na fartusek zielonego

Mas siostrzycko boso chodzi
Nie daj ze sia chopcom zwodzi

Ona brata nie suchaa
Chopcom ze zwodzi sia daa


Biuletyn wydawany przez Stowarzyszenie Dom Taca
domtanca@domtanca.art.pl

Redakcja: Katarzyna Andrzejowska, Katarzyna Dbek
logo biuletynu: Waldemar Umiastowski

 

  

[ Powrt do Gazetka | Wykaz sekcji ]
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna