Gazetka nr 16, wtorek 6 lutego 1996

(1230 sw w tym tekcie)
(3592 odson)   Strona gotowa do druku

w Remoncie

Gdyby kto jeszcze tego nie wiedzia: "Korzenie" s imprez cykliczn (kady wtorek, drzwi otwieramy o godz. 18.30). Na nasze spotkania zgadzamy wiejskich mistrzw muzykantw, ktrzy zagraj nam tak, jak grywao si dawniej na wsi, bez stylizacji, opracowa i innych "upiksze". Jeli kto nie potrafi taczy, to nie ma si czym przejmowa, nic specjalnie trudnego - trzeba tylko chcie (zobacz rwnie haso "Dom Taca"). Jeli kto przyniesie ze sob co smacznego, np. ciasto, saatk, grzybki czy ogreczki i bdzie si chcia podzieli ze wszystkimi - przyjmiemy to z entuzjazmem. Wstp kosztuje 2,50 z., a dla urwisw do lat 9 jest bezpatny.

Dzi

Czsto si zdarza e ludzie niewidomi maj wyjtkowy dar i wyczucie muzyczne. Pan Stanisaw Stpniak jest tego najlepszym przykadem. Talent ten dostrzeg jako pierwszy jego wuj Wrzosek - znany i ceniony w okolicy skrzypek. Jemu to, gdy przychodzi w goci, may Stasiek wystukiwa rytm na czym popado. Namwi on w kocu rodzicw by kupili chopakowi jaki instrument.
Zaczo si od organkw, fujarek pasterskich i skrzypiec wycitych z deski. Niedugo potem, a byo to jeszcze za okupacji 1944 roku, gdy mia 9 lat, ojciec kupi mu harmoni ptonwk, na ktrej Stasiek w cigu pierwszego dnia nauczy si kilku melodii. Tego samego roku odegra pierwsze w swoim yciu chrzciny (za placek i kiebas), a rok pniej pierwsze wesele, na ktrych grywa do dzi.
Jak energetycznie i pod nog dobywa melodi przekonali si ci ktrzy odwiedzili Dom Taca w grudniu. Tak wic - jak na karnawa przypado - bdzie tanecznie. Obery, mazury i polki bd si sypay jak z rkawa za spraw harmonisty Stanisawa Stpniaka, skrzypka Augustyna Szymaskiego i bbnisty Jzefa Lipiskiego, notabene wietnego tancerza, ktry niejednej pannie nogi i krgosup wymczy (chociaby w DT).

Piotr z Warszawy Zgorzelski
Co za tydzie?

Pan Jan Jamio z Marzysza w Kieleckiem mia czterech braci. W piciu mieli synn "kapel braci Jamio", a gray w niej skrzypce, kornet, klarnet, basy, bben. Czyli takie instrumenty jakie za ich czasw w Marzyszu byy na weselu potrzebne.

Syn pana Jana, Wincenty, ma dzi 79 lat i jak ojciec jest skrzypkiem. Wraz z 77-letnim bbnist Antonim Gabrysiem i basist Wadysawem Klimczakiem (lat 59; basy dwustrunne, stuletnie) prymista przypomni nam dawne ojcowe melodie, a szczeglnie te najstarsze, na co wskazuje pradawny skad muzyki.
Do oberkw, polek, polki-mazur, wiatwek taczy bd te tacownicy z Marzysza.

I-sze Urodziny Domu Taca!
Zaproszenie.

Mio nam jest zaprosi na I-sze Urodziny Domu Taca, ktre uczcimy caonocn zabaw. Bdzie ona miaa miejsce dn. 10 lutego (w sobot),
od godziny 21 w Domu Kultury "Koo Podkowy" w Podkowie Lenej - 99 metrw od stacji.
Dojazd kolejk z dworca Warszawa-rdmiecie WKD do stacji Podkowa Lena Gwna (ostatnia do Podkowy o 23.30, ostatnia do Warszawy o 23.55, pierwsza o 4.55). Cena biletu wynosi 5 z, a wliczono w ni bigos (misny lub wegetariaski).
W naszej ofercie jest take ewentualny spartaski nocleg.
Gra bd: kapela Zarasia i Porczkw z Nieznamierowic i Kapela Domu Taca. A do koca lutego w Domu Taca na Jezuickiej ferie...

List do redakcji

Szanowna Redakcjo,

Jako wytrwaa i uwana obserwatorka ycia tanecznego i muzycznego stolicy, z przykroci musz wytkn P.T. redaktorom karygodne zaniechanie informacyjne. Przemilczenie faktu, e 16 i 23 stycznia w Domu Literatury suchay poezji (recytowa Stanisaw Grka) i muzyki (graa Kapela Domu Taca) a take taczyy z zapaem mietlorza i krzyoka pod wodz Katarzyny Leeskiej dzieci ze szk warszawskich napenia mnie gbokim alem. Czyby dokonania taneczne ludu maorosego nie byy godne wzmianki na amach "Korzeni"? 

Staa czytelniczka
(nazwisko i adres znane redakcji
bardzo dobrze)
Szanowna Pani!

Dokonania ludu maorosego napeniy nas wielk radoci, a jedynym wytumaczeniem naszego, istotnie, zawstydzajcego przeoczenia jest fakt, i sami niezwykle czynny bralimy udzia w rzeczonych wydarzeniach. Lecz e nikt nie ma ju zudze co do naszej skromnoci, zostanie owo wytumaczenie zapewne przez Pani odrzucone. Taki ju nasz los...

Redakcja

PS. Dla wiadomoci P.T. Czytelnikw: nasza Staa Czytelniczka to osoba o nieocenionych zasugach dla Sprawy Ludu Maorosego.

Wyszukane

"W Azji i na Bakanach nazywano aszokami miejscowych bardw, ktrzy ukadali, recytowali
lub piewali wiersze, pieni, legendy, banie ludowe oraz najprzerniejsze opowieci.
Ludzie, ktrzy w dawnych czasach powicali si tej profesji, w dziecistwie nie uczszczali nawet do szkoy podstawowej i byli w wikszoci niepimienni; mimo to dysponowali pamici i bystroci umysu, jakie obecnie uznano by za niesychane, lub wrcz fenomenalne.
Znali na pami nie tylko niezliczone, czsto bardzo dugie opowiadania i poematy oraz odtwarzali ze suchu najrozmaitsze melodie, ale take, kiedy improwizowali na swj, e tak powiem, subiektywny sposb, z zadziwiajc prdkoci potrafili znale odpowiednie rymy do swoich wierszy, czy te dokona waciwych zmian rytmu."

Georgij I. Gurdijew "Spotkania z wybitnymi ludmi", tum M. Zotowska, (bm) 1994, s. 26
Piszczaka

Byo trzy siostry, wszystkie rose i gadkie, ale najmodsza celowaa urod starsze. Przyjecha panicz
z dalekiej Ukrainy, spotka siostry na ce, jak rway kwiaty i zioa na wieniec. adna bya najstarsza, lecz on upodoba najmodsz sobie i chcia j poj za on.

W dni kilka poszy siostry do boru zbiera jagody. Najstarsza, rozmiowana w paniczu, zabia najmodsz; prno j rednia obroni chciaa. Wykopaa d gboki; tam zwoki martwe przysypaa mogi, przed rodzicami udajc, e siostr wilcy porwali.

Nadjecha panicz; pyta o narzeczon; wszyscy ze zami opowiadaj o zgonie okropnym. Gorzko
i aobliwie mier jej opaka; ale czas ukoi jego ale, a zabjczyni, pocieszajc panicza, tyle zjednaa sobie serca jego, e prosi o jej rk i dzie lubu naznaczonym zosta.

A na mogile zabitej siostry wierzba wyrosa. Szed pasterz, wykrci z gazki tej wierzby piszczak
i zad. Lecz jake si zdziwi, gdy nie doby z niej zwykego tonu - jeno zawsze piewaa piosneczk aobliwym gosem:

Graj pasterzu, graj!
Bg ci pomagaj!
Starsza siostra mnie zabia,
Modsza siostra mnie bronia.
Graj pasterzu, graj!
Bg ci pomagaj!
Poszed do matki i ojca zabitej, a piszczaka wci jednymi odzywaa si sowy. Gdy matka zada, usyszaa piosenk:
Graj matulu, graj!
Bg ci pomagaj!
Starsza siostra mnie zabia,
Modsza siostra mnie bronia.
Graj matulu, graj!
Bg ci pomagaj!
Bierze ojciec do rku i to samo syszy:
Graj, tatulu, graj!
Bg ci pomagaj!
Zapakana rednia siostra bierze piszczak od ojca - zawsze jedna piosnka:
Graj siostrzyczko, graj!
Bg ci pomagaj!
Starsza siostra mnie zabia,
Ty to siostro mnie bronia.
Graj, siostrzyczko, graj!
Bg ci pomagaj!
Syszc te pieni zblada zabjczyni; wtedy ojciec i matk podali jej piszczak. Zaledwie dotkna usty, krew zamordowanej siostry oblaa jej lica, a piszczaka ostatni raz zapiewaa piosenk:
Graj, siostrzyczko, graj!
Boe ci skaraj!
Ty to, siostro, mnie zabia,
Bo mi szczscia zazdrocia!
A w doku- mnie pochowaa,
Czarn ziemi przysypaa.
Wyrosy ci tam wierzbeczki,
Co bd piewa piosneczki.
Graj siostrzyczko, graj!
Boe ci skaraj!
Poznano wtedy zbrodni, przywizano za rce i nogi do dzikich koni i rozszarpano ywcem: a panicz, nie aujc zabjczyni, poj za on pozostal siostr.
poda Kazimierz Wadysaw Wjcicki, "Klechdy ludu polskiego", Warszawa 1957
Cieszy si jak nagi w pokrzywach.
Kto kadzie nos w plewy, tego winie zjedz. (Na plotkarzy ukaranych).
Nadyma si, jak aba w bocie. (Na pysznego).
Poprawi si z pieca na eb. (Kiedy kto z gorszego, chcc sobie poprawi, wpada w jeszcze gorsze).
le robakowi w marchwi, niechaj wlzie w chrzan. (cf. Z deszczu pod rynn).
Kolberg, "Kujawy"

A za tydzie...

Obce rzeczy wiedzie dobrze jest - swoje, obowizek.
Zygmunt Gloger - motto Encyklopedii staropolskiej, Warszawa 1972
 
do gry dokumentu

Publikacja wydawana przez: Stowarzyszenie Riviera-Remont, Scena "Korzenie", ul. Waryskiego 12, 00-361 Warszawa. Telefon: 660 91 12 , fax: 25 74 97. Redakcja: Kasia z Psikoniwki Andrzejowska, Antoni Beksiak, Remigiusz Mazur-Hanaj, Piotr z Warszawy Zgorzelski. Wszystkie projekty plakatw dla Sceny "Korzenie": Waldemar Umiastowski.
Wsppracuj z nami i pomagaj nam: Fundacja Kultury i Fundacja Stefana Batorego.

Pismo "Korzenie" mona znale w Muzeum Etnograficznym i we wtorki w "Remoncie".

  

[ Powrt do Gazetka | Wykaz sekcji ]
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna