Gazetka nr 9, wtorek 5 grudnia 1995

(1691 sw w tym tekcie)
(3513 odson)   Strona gotowa do druku
w Remoncie


Gdyby kto jeszcze tego nie wiedzia: Korzenie s imprez cykliczn (kady wtorek, drzwi otwieramy o godz. 18.30). Zaprasza bdziemy na nasze spotkania wiejskich mistrzw muzykantw, ktrzy zagraj nam tak, jak grywao si dawniej na wsi, bez stylizacji, opracowa i innych "upiksze". Jeli kto nie potrafi taczy, to nie ma si czym przejmowa, nic specjalnie trudnego - trzeba tylko chcie (zobacz rwnie haso "Dom Taca"). Jeli kto z Szanownych Goci przyniesie ze sob co smacznego, np. ciasto, saatk, grzybki czy ogreczki i bdzie si chcia podzieli ze wszystkimi - przyjmiemy to z entuzjazmem. (Aj-waj-waj! Przepyszne ciasta przynosz Aneta i Kalina. Organizatorzy licznie dzikuj.) Wstp kosztuje 2,50 z., a dla urwisw do lat 9 wstp bezpatny. >> Piwo za darmo: od elblskiego browaru EB otrzymalimy w prezencie, prcz aw i stow, beczk piwa oraz kilka naklejek. W zwizku z tym co tydzie kady z szedziesiciu pierwszych szczliwcw posiadajcych bilet i ukoczone 18 lat otrzyma kufelek piwa lub tzw. napj chodzcy (do wyboru).

Dzi

Kapela Kazimierza Kantora z Dbicy (Rzeszowskie).
Pan Kazimierz wywodzi si z rodziny, w ktrej tradycje muzyczne s bardzo gbokie - muzykowali ojciec i bracia. Gra i piewa bd gwnie melodie weselne (poleczki-tramelki, oberki). Skrzypce, dwa sekundy, basy to klasyczny, najstarszy skad w jakim kapele gryway niegdy na terenie rzeszowszczyzny. Skrzypek opowiada, e dawniej byo tak z zabawami i pacio si od kadego zamawianego taca. Zamawiajcy wrzucajc pienidze do basw wybiera utwr (czsto samemu przypiewujc melodi) oraz mwi ile i ktre pary mog razem z nim do zamwionej nuty taczy.

Na podstawie informacji
nadesanych przez kapel.

Co za tydzie?

Nadszed adwent, zatem podajc (w przyblieniu) w rytmie tradycyjnego kalendarza dwa ostatnie spotkania powicimy pieniom, opowieciom, obrzdom. Bdzie to czas na przypomnienie ludowych kold (znanych ju niektrym z nas), nauczenie si nowych oraz posuchanie obrzdowych pieni wieckich. Zaproszeni gocie na nasz prob zapiewaj te najstarsze, najpikniejsze, najmniej dzi znane. Bd te spotkania nieco krtsze ni zwykle (do godz. 21), cigle jednak z tradycyjnym poczstunkiem - czym chata bogata (ziemniaki w upinach, biaa kiebasa) - uwaga! nasi gocie przywioz wasne tradycyjne potrawy witeczne! 12 XII zapraszamy na wieczr kurpiowski, a 19 XII na lubelsko-bigorajski. W styczniu przyjad do nas koldnicy z herodami, a take powrcimy do "karczemnych" zabaw i hulanek jak przystao na karnawa.

(han i pan, poprawi he-man)

Zesp piewaczy z Nowej Rudy

Kobziety z Nowej Rudy cae swoje zycie, od malekoci, spsieway na zioskowych weselach, chrzcinach, pogrzebach i mozykach. Pomyle sia, jek cia wszystkie znajome zidzo, to duzo gorzej niz w Warsiazie na rynku. Zioskowe dziewcoki musiay unie spsiewa tak samo jek robzie pachty na krosnach abo psiec chleb. Do takiego mruka, co to zodnej psiosnecki nie unie, zoden kawaler nawet w rajby nie zajecho, nie muzionc o zeniacce. Totez zaspsiewajo kobzietki z Nowej Rudy kolandy i pastoraki dokadnie tak, jek je matki ucyy, a jek ony jeko matki i bobki, uco swoje dzieci i wnuki. Prazie wszystkie w tej ziosce sia urodziy, w kurpsioskiej chaupsie u ojca i matki przezyy swoje mode lata, z tej zioski wziany chopow i tutaj wychoway swoje dzieci. Casem, jek gdzie pojechay, sysay psiosnecki z innech stron, ale te, ze swojej rodzinnej zioski nojbarzej lubzi. Te sia jem nojlepsiej zidzo i te Wom zaspsiewajo.
Teresa Pardo

Dom Taca

Dom Taca niczego nie naucza, nikogo nie poucza, nie kultywuje, nie rekonstruuje, a nawet nie konserwuje. Istot Domu Taca s ludzie, ktrzy spotykaj si by taczy; w razie potrzeby i na yczenie pokazujemy kroki.
Katarzyna Leeska
Adres: Jezuicka 4 - dzie: 6 grudnia od 6 po poudniu - wejcie: za 3 z.

Informacje

Z rnych rde otrzymalimy nastpujce wieci o imprezach folklorystycznych i folkowych:

W warszawskim Muzeum Etnograficznym, przy ul. Kredytowej 1, od 24 listopada trwa wystawa "Nikifor - ycie i twrczo". Telefon do Muzeum: 27 76 41...6.

W telewizorze we czwartek, sidmego grudnia nasz Mistrz Andrzej Biekowski wystpi w programie "Pegaz" i bdzie opowiada o swojej dziaalnoci etnograficznej oraz twrczoci malarskiej inspirowanej kultur wiejsk. Pokazane zostan fragmenty jego filmw o muzykantach, zdjcia i obrazy.
"Pegaz", 7 grudnia godz. 22.25, Program I TVP.

Varsovia Manta
Zesp istnieje od ponad 10 lat. Jako jeden z pierwszych gra w Polsce muzyce andyjsk, z czasem jednak zacz poszukiwa inspiracji w innych kulturach ludowych, nie wyczajc polskiej. Obecnie czy folklory rnych stron wiata przetwarzajc je w sobie waciwy sposb. Zesp posiada instrumentarium czysto akustyczne, a niektre z instrumentw: bbny, flety czy fletnie robione s przez samych muzykw. Czonkowie zespou chcieliby, aby ich twrczo bya pewn alternatyw na to, co jest emitowane w massmediach dla modych odbiorcw. Varsovia Manta zapraszana jest wszdzie; od sal szkolnych, domw kultury, klubw studenckich po filharmonie. Zesp gra i na festiwalach folkowych, rockowych czy festiwalach muzyki klasycznej.

Suchacze to ludzie w rnym wieku, rnych profesji i wiatopogldw, czy ich jednak wielka muzyczna wraliwo. Muzycy zespou maj nadziej, i muzyka folk jak graj coraz czciej goci bdzie w radiu i telewizji.

Mariusz Puchowski

Remont 9 XII, godz. 17.30, bilety w Kasach Remontu pokj 10 i w kasie Kina Kwant: w przedsprzeday 5,50 z; w dniu koncertw 6,50 z.


Nowa romantyczno. - Ballada -
>Suchaj dzieweczko!<
Ona nie sucha...
Mickiewicz
amie do, z rozwianym wosem
Wybiega z domu i woa,
Wprzewnym, wpgniewnym gosem,
A tum si zbiega dokoa.

"Kto mi y kaza na wiecie,
Kogo kl, kogo mam wini?
Chd mrozi, ciemno mi gniecie.
Gdzie i? Co pocz? Co czyni?...

"O! Ten wiat, ten wiat!... O! ludzie!
Wy martwi, zimni, wy lepi!
Gdzie, kto wam doda si w trudzie?
Kto was w zwtpieniach pokrzepi?

"Krzy z drzewa, koci z kamienia,
Ale ja!.... miejcie nadziej!
Postp was zbudzi z upienia,
Wiedza swem wiatem ogrzeje.

"A ja - ja, stojc na miedzy,
Co dwory dzieli od woci,
W imi Postpu i Wiedzy
Dam haso sprawiedliwoci!"

"Wszelki duch! - krzykn dziad stary.
Co ona pacze i kwili?
Mowi, e niema w nic wiary,
A chce bymy w ni wierzyli.

O jakiej wiedzy nam plecie,
Za jej brak beszta nas w gniewie,
A po co, na co na wiecie
I jak y - sama nic niewie.

Lepszy nasz rozum prostaczy,
On nam cel ycia pokaza:
Znosi, co Pan Bg przeznaczy,
Czynic, co Pan Bg przykaza.

Dla niej krzy tylko jest z drzewa,
A jej Bg-Postp to nie nasz.
Nieche mu sobie hymn piewa,
A my - my zmwmy Ojcze nasz!"...

A. E. Odyniec
Bieda niczego si nie boi: ni przeklestwa, ni narzekania, ani bitki .
Ale zaraz ucieka stamtd, gdzie poczuje pienidze.
poda F. Kotula
Szkarat i jedwab, aksamit i atas wygaszaj ogie w kuchni.
Jeszcze nie bieda, bo robakw jeszcze w dupie nie masz.
Jak bieda dokucza, trzeba z ni i do taca, tedy ona ucieknie.
Bo to ludzie i dawniej, za naszych pradziadkw
i teraz jednako gupie bywaj.
poda T. Oracki
Kuternoga
Opowie Bogusawa Komasiskiego mieszkaca wsi Mochw koo Nadarzyna na Mazowszu.

Bya sobie taka jedna wioska. yli w niej ludziska spokojnie, dbajc kady o siebie i o swj dobytek, pdzc ycie w znojnym trudzie, ni to w jakim nie cikim, zakltym.

Bya tam szkoa - ot zmora cika, zesana przez Boga za jakie cikie grzechy gminy. By koci, by raz na tydzie przypomnie o Bogu, a bya i karczma, gdzie z i dobr dol zalewano.

Wie bya bidniutka i nie leaa przy gocicu, i skoro tylko spady deszcze, drogi staway si nie do przebycia, ale najgorzej byo tam koo tej olszyny. Ni do myna ni do miasta wtenczas nie ruszy, bo koo olszyny nie przejedzie nawet pust fur, a e ludziska setki lat koo olszyny klli, to i miejsce to nazwali zakltym, czy przekltym. A zdarzyo si jako po wojnie, e obok naszej wioski dosta kawa gruntu jaki inwalida wojskowy. Ot taka pokraka bez nogi, z jakim krzyem na piersiach. Przyjecha jedn szkap, lichym wozikiem, a na wozie wielkie skarby, siekiera, opata, jaki pug stary, dwa koce podarte i rne rupiecie. Bya i jaka ysa krowina.

Umiechali si we wsi ludziska i patrzyli na tego przybd jak na takiego "podrnego", co to si na noc prosi, a zza cholewy n mu wystaje. Ale po kilku dniach uspokoili si, bo c zego moe ludziom zrobi taki nieszczsny kuternoga?!

Ale nasz kuternoga pocz si krci ze sw szkapin po okolicy. Std nawiz jakiego dbczaka, to znw desek kilka, a tu ni std ni z owd na pagrku wyrosa marna chaupina. Patrzyli na to ludziska i gowami kiwali: "Jak przyszed, tak i pjdzie" - mawiali i wracali do swojej roboty.

Chciao jednak szczcie, e nasz kuternoga osiad obok "przekltej olszyny". Jako cicho tam byo w lecie, dopiero raz pod jesie, gdy spady wielkie deszcze, a bieda wypdzia ktrego z gospodarzy do myna, usysza kuternoga krzyki i przeklestwa dochodzce od olszyny.

Przyszed - popatrzy - pomg owemu gospodarzowi wygramoli si z bota, poczem piesznie wrci do swej chaupy, z ktrej zabra siekier i opat. Od tej pory ogldali zdziwieni ludziska z dala, prawie przez dwa tygodnie, jak kuternoga cigle pracuje koo przekltej olszyny, to kopie, to rbie, to kopie.

A raz jako koo niedzieli gruchna wie przy kociele, e koo olszyny droga naprawiona. Caa gromada wylega na drog i oglda pocza dzieo kuternogi. Kady sobie pocz przypomina ile to on tu orczykw naama, ile sznurw porwa, ile biedy zazna, a jeden czowiek z dobr wol uwolni wie od starej zmory. I poczli si oglda za kuternog, by ogldn tego dziwaka, a on tymczasem klcza w ciemnym kciku kocioa i tak modli si do Boga: "Ojczynie mojej racz wolno zachowa, o Panie, i spraw w dobroci Twej niespoytej, by lud twj na polskiej yjcy ziemi wyzby si ciemnoty, przecinek zoci i zawici".

Tak modli si Polski Rycerz Kuternoga. A Pan go wysucha. Z chmur przedar si promie soca i owieci drog przy przekltej olszynie. I gospodarze gwarzy zaczli aby reszt drg naprawi razem i aby jeden drugiemu pomg.

I dlatego po dzi dzie przy tej olszynie ludzie czapk zdejmuj, a aden przekl nie mie.

Opracowa Grzegorz "Ciacho" Rybacki.

rda:

1. Ballada "Nowa romantyczno" A.E. Odyca ukazaa si w: "Moda Polska w pieni", uoy Czesaw Jankowski, Warszawa 1898

2. Franciszek Kotula "Muzykanty", Warszawa 1979

3."Mdrzejszy Mazur ni diabe", opracowa Tadeusz Oracki, Olsztyn 1977

W nastpnym numerze...
do gry dokumentu

Publikacja wydawana przez: Stowarzyszenie Riviera-Remont, Scena "Korzenie", Warszawa. Redakcja: Kasia Andrzejowska, Antoni Beksiak, Piotr z Warszawy Zgorzelski. Wszystkie projekty plakatw dla Sceny "Korzenie": Waldemar Umiastowski. Regularnie publikuj: Remigiusz Mazur-Hanaj, Grzegorz "Ciacho" Rybacki.

Wsppracuj z nami i pomagaj nam: Fundacja im. Stefana Batorego oraz Urzd Gminy Warszawa-Centrum.

  

[ Powrt do Gazetka | Wykaz sekcji ]
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna