Gazetka nr 5, wtorek 7 listopada 1995

(1331 sw w tym tekcie)
(3456 odson)   Strona gotowa do druku
Gdyby kto jeszcze tego nie wiedzia: Korzenie s imprez cykliczn (kady wtorek). Zaprasza bdziemy na nasze spotkania wiejskich mistrzwmuzykantw, ktrzy zagraj nam tak, jak grywao si dawniej na wsi, bez stylizacji, opracowa i innych "upiksze". Jeli kto nie potrafi taczy, to nie ma si czym przejmowa, nic specjalnie trudnego - trzeba tylko chcie. Sam szef uczy si taczy dopiero p roku temu ijako mu ju wychodzi, a wszystko za spraw Korzeni i Domu Taca, o ktrym informujemy poniej. Jeli kto z Szanownych Goci bdzie chcia przynie ze sob co smacznego np. ciasto, saatk, grzybki czy ogreczki i bdzie si chcia podzieli ze wszystkimi - przyjmiemy to zentuzjazmem. Wstp kosztuje 2.50 z., a dla urwisw do lat 9 wstp bezpatny. >> Piwo za darmo: od elblskiego browaru EB otrzymalimy w prezencie, prcz aw istow, beczk piwa oraz "kilka naklejek". W zwizku ztym co tydzie kady z szedziesiciu pierwszych szczliwcw posiadajcych bilet iukoczone 18 lat otrzyma kufelek piwa lub tzw. napj chodzcy (dowyboru).

* *

Dzi

...zagra kapela Franciszka Grbskiego zSulejowa (Powile Tarnobrzeskie). W skadzie kapeli jest harmonista (harmonia guzikowa) ibbnista. Taczy bdzie si oberki-powilaki ipoleczki.

Gdy trzy tygodnie temu zawitalimy do otoczonej lasami i polami wsi Sulejw, pooonej na piknej nadwilaskiej skarpie, bya soneczna pogoda. Asfaltwka nieremontowana pewnie od kilkunastu lat urywa si przed wsi (tak jakby czas si tam zatrzyma) i dalej s jedynie wydeptane drogi. Gdy dotarlimy do domu pana Franciszka przywita nas nieco speszony, oniemielony tym, e przyjechali do niego z Warszawy, by go posucha. Harmonii nie musia wyciga gdzie zszafy, czy ze strychu, leaa gotowa do grania po prostu na tapczanie w gwnej izbie. Wida byo, e muzyka goci w domu do czsto, zreszt po krtkiej chwili, siedzc wraz z liczn rodzin pana Franciszka nogi podrygiway nam w rytm piknych powilakw i poleczek. Zapewne i dzisiaj bdziemy mogli ich posucha, tym razem w wikszej iloci.

Piotr Zgorzelski

Co za tydzie?

Na spotkanie 14 listopada zaprosilimy kapel braci Cicheckich z Grdek pod Maciejowicami, wsi pooonej kilka kilometrw od Wisy, wssiedztwie starorzeczy, gw, drg wysadzanych wierzbami. W kapeli gra skrzypek ibbnista, ktrzy zaczynali granie na zabawach w latach pidziesitych majc 18 i 14 lat. Byy to czasy mody na tanga i fokstroty, muzykanci jednak - z wasnego wyboru - nauczyli si dawniejszego grania, wicc dziki temu triumfy na festiwalach. Porwnujc dawne zabawy z wspczesnymi zniechci mwi: "Tylko kiwaj si; a ile jest podpitych, takich kilkunastoletnich dziewczt ichopcw! A kiedy? Nikt nie pi, czasem chopaki, po jednym, po kryjomu, dziewczyny nigdy. Zreszt eby chopak mg pj na zabaw musia mie osiemnacie lat".

Na podstawie materiaw nadesanych
przez pani Wand Ksiopolsk.

i

Odwiedz nas w tym dniu take sympatyczne dziewczyny z Ukrainy, suchaczki Rweskiego Pastwowego Instytutu Kultury na wydziale Folkloru. Tworz trio "Kaynowe Grono" i"urodziy si na woyskiej wsi i piewaj piosenki na ktrych si wychoway. Wsptworz kultur wynikajc z ich wasnych korzeni. S w tym sensie autentyczne, cho w sposobie ich piewania odczuwa si ich wasny temperament. cz wic archaiczn autentyczno zoryginalnoci, czym odbiegaj nieco od kanonu. Nie na tyle jednak by zrazi do siebie konserwatywnych jego zwolennikw."

Cytowane informacje przesaly nam krgi zblione do zespou.

Dom Taca

We rod 8 listopada przygrywa bdzie Kapela Domu Taca. Dla tych, ktrzy s zainteresowani warsztatami ijeszcze nie wiedz gdzie i kiedy podajemy do informacji, e caa rzecz odbywa si na Jezuickiej 4 (Stare Miasto) w kad rod ogodz. 18.00, wstp 3 z (nowa, obniona cena!- zrezygnowano jednak z wliczonego napoju).

Informacje

Z rnych rde otrzymalimy nastpujce wieci o imprezach folklorystycznych i folkowych.

*

W warszawskim Muzeum Etnograficznym, przy ul. Kredytowej1, czwartego listopada spotkanie pt."Dawne zajcia mieszkacw Puszczy Zielonej" m.in. z kurpiowskim twrc wykonujcym ozdoby zbursztynu. Pocztek ogodz. 11.30. Polecamy szczeglnie dzieciom.

Do 8 grudnia trwa take wystawa "mier zapomniana". Wramach wystawy dn. 8 listopada ogodz. 17.00 odbdzie si spotkanie z Jolant Koziorowsk.

Telefon do Muzeum: 27 76 41(-6).

*

W dniach 7-10.12.95 wAkademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka aka" w Lublinie odbdzie si V Festiwal Muzyki Ludowej "Mikoajki Folkowe" organizowany przez "Orkiestr p. w. w. Mikoaja".

"Celem tego festiwalu jest popularyzacja szeroko rozumianej kultury ludowej wrd modziey oraz prezentacja muzyki ludowej w formie zrozumiaej i atrakcyjnej dla wspczesnego odbiorcy" - pisz organizatorzy. Zapowiedziane s wystpy nastpujcych grup: Varsovia Manta (nie po raz pierwszy), Orkiestra p. w. w. Mikoaja (j.w.), kapela zKonych Hamrw, Chudoba, Szybki Lopez oraz Kati Szvorak z Wgier iDetwa ze Sowacji. Prcz nich odbdzie si przedstawienie "Ballada Chasydzka", bdzie Scena Otwarta, warsztaty, wystawy i kiermasz.

Telefon organizatorw (0-81) 33 201 w.14.

Archiwum folklorystyczne

W Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Dugiej 26/28 znajduje si kapitalne archiwum nagra tradycyjnej muzyki wiejskiej. S to gwnie nagrania z lat pidziesitych, co za tym idzie szum starej pyty jest zapewniony. Gorco namawiamy wszystkich fanw obecnych iprzyszych, jak rwnie tych, ktrzy nie cierpi muzyki ludowej do odwiedzin (moe zmieni zdanie). Zbiorami opiekuje si dr Piotr Dahlig.

Rwnie i "Korzenie" posiadaj skromne archiwum zoone z nagra zrealizowanych podczas spotka zmuzykantami. Pytajcie o nie Piotra Zgorzelskiego (zwanego Szefem).

Czekamy na wieci

Ktokolwiek sysza o balangach, koncertach, zabawach, biesiadach czy innych spotkaniach ludzi z muzyk wiejsk lub inspirowan folklorem, proszony jest o poinformowanie o tym Szefa Korzeni tj. Piotra Zgorzelskiego. Ubiera si on w kolorowe gacie, po czym atwo go pozna. Mona te powiedzie o tym Antkowi Beksiakowi. Ten zbyt kolorowych nie nosi, najwyej czasem rowe.

Wyszukane

"Dla niego gaworzenie dziecka nie znaczyo mniej ni krzyk caej ludzkoci, podczas gdy dla nas
jest ono tylko gaworzeniem.

Dla niego korzonek jaskra by westchnieniem doBoga, dlanas natomiast jest to zwyky korzonek."

"Pewien filozof" o Jezusie z Nazaretu
wg Khalila Gibrana
1

"Rzecz charakterystyczna: aby unikn zbyt dugiego procesu asymilacji, uatwia si odbiorcy konsumpcj nowego towaru artystycznego w ten sposb, e na opakowaniu (...) opisana jest w skrcie zawarto dziea, aby odbiorca (...) nie musia zadawa sobie zbyt wiele trudu przy rozszyfrowywaniu, co te rzeczywicie dana rzecz zawiera."

Bogusaw Schaeffer 2

"Szczeglnie skutecznym przedmiotem przeciwko piorunom byo wieso - opata suca do wsadzania chleba do pieca. Dlatego znajdowao si ono zawsze blisko drzwi, w sieni, aby w razie burzy mona byo z wiesem wybiec na pole."

cyt. za F. Kotul 3

Zasyszane przez "Ciacha":

Doczekalimy si Listopada. Rozpoczy si deszcze, burze i przelotne bota. Jeszcze dzie, dwa i nasze drogi pokryje lepka ma, a kaue wypeni wszystkie dziury. Problemu tego nie udao si rozwiza od zgr stu lat.

Bdc w maju 1993 r. we wsi Mikowce nad rzek Ikw w powiecie Dubieskim na Woyniu "znalazem" na jednym ze strychw taki oto list:

12 listopad/31 padziernik 1894 g.

W. Im Panie Dobr.! Bg wszechmocny w miosierdziu swojem, da mrz i nieg, bo inaczej bylibymy z godu pomarli, z domu, tytuem grzzkoci i przepadzistoci drogi, ruszy si nie mogcy...

Rubli pidziesit na utrzymanie wiorsty drogi bocznej wedle rachunku roku kadego majc do wydatku - jako wigilijne, za pozwoleniem, jajko - to czybymy po gocicu gadkim o kudej porze jedzi nie mogli?

Tymczasowie wjt i sotys, szalwark wedle rozumienia swego czynicy - takie adowanie traktu czyni, ie miast drogi gadkiej a suchej koryto grzzkie, dziur, wybojw isztoygw pene, gotuj, czem ci nietylko szwank zdrowiu iczonkw cao, lecz i yciu grzesznemu utrat sposobi.

Istniay ongi kumitety drogowe, ktre obecnie jakoby przywrcone de noviter by miay. Jeliby do kumitetw onych powoano ludzi, ktry Stwrca wszechstworzenia oleju mdroci wstatkach, do noszenia gowy sucych, nie poskpi - moeby czek niejeden strachliwoci w sercu nie mia, w drog jadcy, i sakramentw jako przed potrzeb gron anticipative nie przyjmowa.

Stopy wielce mociwego Dobrodzieja a pana mojego cauj i pamici Jego poleca si omielam.

Dybrucz - herbu
Pknita Gole

List ten zacytowaem w caoci, zachowujc oryginaln pisowni, skadni iinterpunkcj. Niestety, adresat tego listu nie jest mi znany.

*

Zagadk t opowiedzia mi "Stasek", siedmioletni Stasio Zygmunt ze wsi Tereszpol Zygmunty pod Lublinem.

- "To jo zadam panu zagadk: dlaczego gsi zwykle stoj na jednej nodze? - Dawniej tego nie bywao."

Ale onego czasu, kiedy to jeszcze Pan Jezus chadza po ziemi, przyszed On ze witym Piotrem pewnego razu do gospody i kazali sobie upiec g...

Gdy j przyniosa szynkarka, Pan Jezus wyszed i dugo nie wraca, a nim powrci, wity Piotr, zgodu, uama sobie jedno udko. Pan Jezus zapyta si: gdzie si ono udko podziao? wity Piotr na to: "Widocznie go nie byo." Pan Jezus dobrze wiedzia, e byo, tylko e wity Piotr nie chcia si przyzna. Gdy poszli dalej, ujrzeli na lodzie g, stojc na jednej nodze. wity Piotr rzek: - "Widzisz, Panie, e g nie ma tej drugiej nogi."

Pan Jezus chcia tego, aeby wity Piotr nie mia sromu [psykroci, blu na sumieniu]. Od tej pory gsi rade stoj na jednej nodze. Stoj na jednej, coby wity bolakw nie mia.

Grzegorz "Ciacho" Rybacki

rda cytatw:

1. Khalil Gibran "Jezus Syn Czowieczy", tum. R. Gromacka, Warszawa 1995
2. Bogusaw Schaeffer "May informator muzyki XX wieku", Krakw 1987
3. Franciszek Kotula "Przeciw urokom", Warszawa 1989

do pocztku dziau Wyszukane

W nastpnym numerze...

do pocztku GAZETKI


Wydawca: Stowarzyszenie Riviera-Remont Scena "Korzenie".
Redakcja: Kasia Andrzejowska, Antoni Beksiak, Piotr z Warszawy Zgorzelski. Regularnie publikuj: Remigiusz Mazur-Hanaj, Grzegorz "Ciacho" Rybacki.
Wsppracuj z nami i pomagaj nam: Fundacja im. Stefana Batorego, Urzd Gminy Warszawa-Centrum oraz Elbrewery Co.Ltd.

  

[ Powrt do Gazetka | Wykaz sekcji ]
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna