Warsztaty ta˝cˇw tradycyjnych zima-wiosna 2023
Data: 09-01-2023 o godz. 15:40:22
Temat: Warsztaty


Uwaga, uwaga!
Zimowo-wiosenny sezon warsztatˇw ta˝cˇw tradycyjnych w tym roku zaczynamy od 16 stycznia.

Spotykamy siŕ co tydzie˝ w poniedzia│ki od 20.00 do 22.00
w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej - Jazdˇw 3/20

Ka┐dy mo┐e! Nawet gdy komu siŕ wydaje, ┐e nie. A szczegˇlnie, gdy kto myÂli, ┐e nie umie ta˝czyŠ. W│aÂnie dla takich ktosiˇw s▒ warsztaty, choŠ rˇwnie┐ dla ktosiˇw trochŕ ta˝cz▒cych, jak rˇwnie┐ dla ca│kiem nie╝le wiruj▒cych. Bez wzglŕdu na... (dopiszcie sobie, co chcecie).

3 lipca by│y ostatnie ta˝ce w tym sezonie.

Uwaga! Od 24 lipca zapraszamy na warsztaty tancˇw bia│oruskich! Szczegˇ│y – post wy┐ej.

PS. Ale Âliczne rombki i zapytki s▒ na stronie, nieprawda┐. Pracujemy nad tym.Zrzutka na koszty bie┐▒ce Ambasady: 10 z│

Warsztaty najprawdopobniej bŕd▒ trwa│y do 26 czerwca 2023 r.

Prowadzenie: Grzegorz Ajdacki

- 16 stycznia, na pierwszym spotkaniu w cyklu, by│y ta˝ce kajockie od rodziny Zarasiˇw z Nieznamierowic. PoÂwiŕciliÂmy je oberkom. Zagra│a Joanna Strelnik na skrzypcach z Witkiem Wojciechowskim na basach i Antkiem Hasso-Agopsowiczem na bŕbenku (34).

- 23 stycznia, podobnie jak tydzie˝ wczeÂniej, uczyliÂmy siŕ oberkˇw kajockich, tym razem od Jˇzefa Kŕdzierskiego z Rdzuchowa. Zagrali Antek Hasso-Agopsowicz (skrzypce, bŕbenek), Witek Wojciechowski (bŕbenek, skrzypce) i Marta Gotfryd (basy) (38).

- 30 stycznia uczyliÂmy siŕ oberkˇw i polek z po│udniowo-zachodniego Mazowsza. Kawa│ki od Stanis│awa Klejnasa z Raducza zagrali: Piotr Kaznowski (skrzypce), Asia Sztucka (basy) i Kuba CieÂla (baraban) (30).

- 6 lutego ta˝czyliÂmy KUJAWIAKA, czyli chodzonego, kujawiaka (w│aÂciwego) i oberka. Zagra│ Rafa│ MiÂta na skrzypcach z Witkiem Wojciechowskim na basach (34).

- 13 lutego mia│a miejsce SENSACJA-REWELACJA! Po raz pierwszy na warsztatach by│y ta˝ce kaliskie: czyli oberki, z owijokiem i polki (cztery wersje). Dla porˇwnania zaczŕliÂmy jednak od sieradzkich owijokˇw. Zagra│ Mateusz Raszewski (na skrzypcach) z Ul▒ Smykowsk▒ (na bŕbenku) (42).

- 20 lutego ta´┐Żczyli´┐Żmy kujawskie kujawiaki, w tym oberka, tzw. kujawiaka w´┐Ża´┐Żciwego i chodzonego. Mimo ´┐Że dopiero co by´┐Ży, du´┐Że zapotrzebowanie wymaga cz´┐Żstych ´┐Żwicze´┐Ż (zw´┐Żaszcza przed wtorkow´┐Ż, ostatni´┐Ż przed postem, imprez´┐Ż kujawiakow´┐Ż). A gra´┐Ż Rafa´┐Ż Mi´┐Żta (na skrzypcach) z Witkiem Wojciechowskim (na basach) i go´┐Żcinnie w ramach ´┐Żwicze´┐Ż warsztatowych Tomek Puchalski (40).

- 27 lutego, po d´┐Żugiej przerwie, zago´┐Żci´┐Ży w naszych butach powi´┐Żlaki i zawi´┐Żlaki oraz polki spod Maciejowic. Zagrali je Wiktor Porakowski (harmonia trzyrz´┐Żdowa, skrzypce) z Ul´┐Ż Smykowsk´┐Ż (b´┐Żbenek) (28).

- 6 marca by´┐Ża nowo´┐Ż´┐Ż: ´┐Ż´┐Żczyckie i ´┐Żowickie kujawiaki/kujony. Na koniec dla szybkiego por´┐Żwnania by´┐Ży kujawiaki kujawskie. Zagra´┐Żo Napi´┐Żcie: ´┐Żukasz Nizik (skrzypce), Maria Nizik (baraban) i Patryk Petersson (basy) (30).

- 13 marca ta´┐Żczyli´┐Żmy ta´┐Żce z po´┐Żudniowo-wschodniego Mazowsza, z okolic Mi´┐Żska Mazowieckiego, Otwocka i Ko´┐Żbieli: oberki, trojaka, zaj´┐Żca, kajduka oraz polk´┐Ż. Zagra´┐Ż Piotr Dorosz z Mateuszem Dobrowolskim (34).

- 20 marca pouczyli´┐Żmy si´┐Ż oberk´┐Żw kajockich od Rdzuchowa, przy muzyce od J´┐Żzefa K´┐Żdzierskiego. Starali´┐Żmy si´┐Ż zrozumie´┐Ż jeden ze starszych styl´┐Żw ta´┐Żca z tamtych okolic. Gra´┐Ża kapela w sk´┐Żadzie: Antek Hasso-Agopsowicz (skrzypce, b´┐Żbenek), Witek Wojciechowski (skrzypce, b´┐Żbenek) i Marta Gotfryd (basy) (30).

- 27 marca by´┐Ży ta´┐Żce miejskie ÔÇô warszawskie: polki (z nogi), walczyki, fokstroty, tanga. Przygra´┐Ża nam Bonanza w sk´┐Żadzie: Kuba Zimo´┐Żczyk, Zuza Zimo´┐Żczyk, Marcin Chrzanowski i Wojtek Lubartowicz (36).

- 17 kwietnia zaprosili´┐Żmy na ta´┐Żce powi´┐Żla´┐Żskie z okolic Maciejowic: powi´┐Żlaki i zawi´┐Żlaki oraz polki. Przygra´┐Ż nam Wiktor Porakowski (na harmonii) z Ul´┐Ż Smykowsk´┐Ż (na b´┐Żbenku) (30).

- 24 kwietnia uczyli´┐Żmy si´┐Ż ta´┐Żc´┐Żw opoczy´┐Żskich: oberk´┐Żw w dw´┐Żch wersjach, polek w dw´┐Żch wersjach oraz mazur-polki. Przygra´┐Ża kapela w sk´┐Żadzie: Stanis´┐Żaw Strelnik (skrzypce), Asia Sztucka (basy) i Witek Wojciechowski (b´┐Żbenek) (28).

- 1 maja warsztat´┐Żw nie by´┐Żo.

- 8 maja by´┐Ży kujawskie kujawiaki, czyli chodzony, kujawiak i oberek/mazur. Zagrali: Rafa´┐Ż Mi´┐Żta na skrzypcach z Witkiem Wojciechowskim na basach (29).

- 15 maja ta´┐Żczyli´┐Żmy po kajocku, g´┐Ż´┐Żwnie oberki i troch´┐Ż polek. Po raz pierwszy na warsztatach zagra´┐Ż Franek Stalenga na harmonii. Towarzyszyli mu Witek Wojciechowski na skrzypcach, Antek Hasso-Agopsowicz r´┐Żwnie´┐Ż na skrzypcach i Marta Gotfryd na b´┐Żbenku (40).

- 22 maja mieli´┐Żmy ta´┐Żce miejskie: polki, fokstroty, tanga i walczyki. Zagra´┐Ż Mateusz Kowalski na akordeonie z Grzegorzem Doma´┐Żskim na barabanie (46).

- 29 maja by´┐Ży ta´┐Żce z po´┐Żudniowo-zachodniego Mazowsza. Kawa´┐Żki od Stanis´┐Żawa Klejnasa gra´┐Ż Piotr Kaznowski (skrzypce) z Asi´┐Ż Sztuck´┐Ż (basy) i Kub´┐Ż Cie´┐Żl´┐Ż (baraban). A ta´┐Żczyli´┐Żmy oberki i troch´┐Ż polek (29).

- 5 czerwca by´┐Ży ta´┐Żce z Kujaw, a g´┐Ż´┐Żwnie kujawiaki. Trafi´┐Ż si´┐Ż na ko´┐Żcu oberek. Zagra´┐Ż na skrzypcach Rafa´┐Ż Mi´┐Żta, za´┐Ż przybasowa´┐Ż mu Witek Wojciechowski (30).

- 12 czerwca by´┐Ży od dawna nieobecne na warsztatach ta´┐Żce kieleckie. By´┐Ży to oberki, polki i mazur-polki ÔÇ×starszej warstwyÔÇŁ. Melodie g´┐Ż´┐Żwnie od Kapeli Wincentego Jamio´┐Ża z Marzysza i kapeli Stanis´┐Żawa Jakubowskiego zagra´┐Ża Kasia Andrzejowska (na skrzypcach), Franek de Latour (na barabanie), Marysia de Latour i Emilia B´┐Żk (na wymian´┐Ż na basach) (34).

- 19 czerwca by´┐Ży oberki, polki, fokstroty i kilka ta´┐Żc´┐Żw-zabaw (zaj´┐Żc, draban) od Ko´┐Żbieli po Maciejowice. Zagra´┐Ża kapela w sk´┐Żadzie: Wiktor Porakowski na harmonii trzyrz´┐Żdowej, Asia Zielonka na skrzypcach i Ula Smykowska na b´┐Żbenku (28)

- 26 czerwca uczyli┼Ťmy si─Ö dw├│ch cz─Ö┼Ťci tradycyjnego ta┼äca g├│ralskiego z teren├│w Ni┼╝nego Podhala ÔÇô ozwodnego i zwyrtania. Lekcja by┼éa poprowadzona w oparciu o opisy z lat 50. ubieg┼éego stulecia autorstwa W┼éodzimierza Koto┼äskiego oraz o wsp├│┼éczesne badania terenowe. Melodie z regionu zagra┼éa kapela w sk┼éadzie: Wiola Jakubiec (prym) i Jerzy Gut-Mostowy (sekund) i jeszcze Wawrzek Topa (sekund). Taniec przybli┼╝yli Ant├│nia Roko┼ín├í i Jan Niemczyk (34).

- 3 lipca mieliÂmy ta˝ce polesko-podlaskie, przede wszystkim rˇ┐ne odmiany polek: drobn▒, uginan▒, przechodzon▒, wiatr oraz krakowiaka, │ysego i walczyka. Gra│ Kuba Zimo˝czyk na harmonii z Mateuszem Dobrowolskim na bŕbenku (36).31 lipca zapraszamy ponownie na warsztaty ta˝cˇw bia│oruskich. UczyŠ bŕdzie Alena Leszkiewicz, a zagraj▒: Anto Bielski (duda bia│oruska), Nasta Bielska (bŕben) i Liza Reut (skrzypce). Ta˝czyŠ bŕdziemy lawonichŕ, polkŕ-babeczkŕ, kachanaczkŕ, bazar, a byŠ mo┐e co jeszcze - na pewno w rˇ┐nych wariantach.Artyku│ jest z Dom Tanca
http://www.domtanca.art.pl

Adres tego artyku│u to:
http://www.domtanca.art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=612