Walne Zebranie Członków SDT
Data: 12-10-2017 o godz. 23:30:42
Temat: Info


Zapraszamy na Walne Zebranie Członków SDT 26 października 2017 (czwartek), o godz. 18:30, w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Białobrzeskiej 62/64 m. 4.

Drugi termin wyznaczamy na ten sam dzień i miejsce (26 października 2017 r.) na godzinę 19:30. (zgodnie z par. 27 p. 2. statutu SDT: „Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania”).

W związku z upływającą kadencją zarządu i komisji rewizyjnej zebranie będzie miało charakter wyborczy – wyłonimy władze Stowarzyszenia na następne 2 lata.
Ponadto tematami zebrania będą:
- informacja z działalności SDT za rok 2016 i część roku 2017 (do października);
- zamierzenia taborowe na rok 2018;
- plany działalności SDT w domku na Jazdowie (Ambasada Muzyki Tradycyjnej);
- możliwość ubiegania się o wpis do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Prosimy o zgłaszanie innych tematów, o których warto by, Waszym zdaniem, porozmawiać.

Przypominamy też o opłaceniu składek członkowskich. Numer konta (subkonto na wpłaty składek) można znaleźć na naszej stronie. Dla osób, które wolą zapłacić gotówką, będzie taka możliwość na zebraniu.

Liczymy na Waszą obecność!

Wasz ZarządArtykuł jest z Dom Tanca
http://www.domtanca.art.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.domtanca.art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=588