WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
Data: 26-12-2013 o godz. 22:10:13
Temat: Spotkania


Nowy Rok – styczeń, a więc…

Walne Zebranie Członków SDT!

Zapraszamy w środę, 15 stycznia 2014, o godz. 19.00 na ul. Białobrzeską 62/64 m. 4 na warszawskiej Ochocie.Drugi termin wyznaczamy na ten sam dzień i miejsce (15.01.2014 r.) na godzinę 20.00 (par. 27 p. 2. statutu SDT: „Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania”).

W związku z upływającą kadencją zarządu i komisji rewizyjnej zebranie będzie miało charakter wyborczy, na którym wyłonimy władze Stowarzyszenia na kolejne 2 lata.

Ponadto na spotkaniu omówimy osiągnięcia i niepowodzenia roku 2013 oraz plany na nadchodzący rok. Zarysujemy również strategię na najbliższe kilka lat.
Będzie też niepowtarzalna okazja, aby opłacić składki!!!

Z pozdrowieniami i życzeniami noworocznymi,

Wasz Zarząd
Artykuł jest z Dom Tanca
http://www.domtanca.art.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.domtanca.art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=558