Letnia Szkoła Muzyki Ludowej na Kurpiach
Data: 01-06-2010 o godz. 10:06:58
Temat: Warsztaty


Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej zaprasza
na Letnią Szkołę Muzyki Ludowej na Kurpiach

11-18 lipca 2010 roku

W programie warsztaty skrzypiec ludowych, harmonii trzyrzędowej, śpiewu kurpiowskiego.


Warsztaty SKRZYPIEC LUDOWYCH
Charakterystyka gry na skrzypcach ludowych w stylistyce z końca XIX i początku XX wieku.

Nauka odbywa się w sposób zbliżony do tradycyjnego, czyli oparta jest przede wszystkim na opanowywaniu melodii ze słuchu, a w mniejszym stopniu z nut.

Program zajęć obejmuje zapoznanie się z:

praktyczną charakterystyką gry (aparat, melodyka, rytmika, skale, maniery, techniki, brzmienie, intonacja, charakter, ogrywanie, estetyka, filozofia muzyczna, kontekst, kryteria wartościujące, różnice między techniką ludową a klasyczną),
melodiami tanecznymi charakterystycznymi dla regionu z naciskiem na okrąglaka.

Konieczne jest posiadanie własnego instrumentu.

Warsztaty poprowadzi:
BARTOSZ NIEDŹWIECKI - Wybitny skrzypek ludowy. Laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim oraz zdobywca innych nagród i wyróżnień z dziedziny muzyki ludowej. Aranżuje muzykę ludową a jego projekty folkowe wielokrotnie zdobywały najwyższe miejsca podczas Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Komponuje muzykę opartą na stylistyce muzyki tradycyjnej. Animator kultury. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
_____________________________________________________________

Warsztaty HARMONII TRZYRZĘDOWEJ
Zajęcia obejmą:
zapoznanie się z technikami gry na harmonii trzyrzędowej,
zapoznanie się ze stylistyką gry i ozdabianiem melodii,
naukę kurpiowskich melodii tanecznych,

Nauka odbywać się ze słuchu.

Konieczne jest posiadanie własnego instrumentu. Typową dla regionu kurpiowskiego jest harmonia pedałowa, ale posiadanie harmonii rozciąganej nie będzie przeszkodą w wzięciu udziału w warsztatach.

Warsztaty poprowadzi:

JAN KANIA - harmonista. Wielokrotny laureat przeglądów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu, w kategorii kapel oraz “uczeń i mistrz”. Kierownik merytoryczny Orkiestry Kurpiowskiej w Lelisie. Zajmuje się nauką gry na harmonii trzyrzędowej oraz edukacją muzyczną dzieci i młodzieży. Animator kultury. 

_____________________________________________________________

Warsztaty ŚPIEWU KURPIOWSKIEGO:

Program zajęć obejmie naukę techniki i teorię śpiewu kurpiowskiego oraz zapoznanie się z repertuarem - pieśni leśne, skoczne, weselne.

W tym:
nauka „olekania” (pieśni leśne, ciągłe, długie),
poznawanie „kulasików” czyli ornamentyki kurpiowskiej w śpiewie,
przyswajanie rytmiki pieśni kurpiowskich – podstawy ruchu tanecznego przy śpiewie („przytrampywanie”),
odkrywanie różnic w barwie i charakterze głosu na podstawie repertuaru wybitnych śpiewaczek kurpiowskich,
podstawy zdrowej emisji głosu – ćwiczenia oddechowe, odkrywanie rezonatorów, „uwalnianie” głosu.

Warsztat poprowadzi:
WERONIKA GROZDEW-KOŁACIŃSKA - dr etnomuzykologii, wokalistka. Wykładała w Instytucie Muzykologii KUL, obecnie w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz w Instytucie Muzykologii UW (Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne). Współpracuje z Instytutem Sztuki PAN (Zbiory Fonograficzne), Radiowym Centrum Kultury Ludowej przy PR2 Polskiego Radia. Jest członkiem International Council for Traditional Music (UNESCO). Jest zaangażowana w akcję nauczania polskiej muzyki ludowej (wykłady i warsztaty z zakresu polskiej muzyki ludowej dla nauczycieli szkół muzycznych). Jest autorką publikacji traktujących o muzyce ludowej i folku. Jako wokalistka i współtwórczyni projektów muzycznych odnosi liczne sukcesy na międzynarodowej scenie World Music (min. Grand Prix na festiwalu Polskiego Radia „Nowa Tradycja”; Folkowy Fonogram Roku 2001, 2004, 2007; dwie nominacje do muzycznej nagrody „Fryderyk”).

_____________________________________________________________

Gośćmi Letniej Szkoły będą:

APOLONIA NOWAK - śpiewaczka, tancerka, wycinankarka, wielokrotny laureat przeglądów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu. 

STANISŁAW SIERUTA - śpiewak, tancerz, wielokrotny laureat przeglądów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu.

IGNACY ZYŚK - skrzypek, wielokrotny laureat przeglądów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu.

Śpiewacy i śpiewaczki z gminy Baranowo i Czarnia.
_____________________________________________________________

KOSZTY

Opłata za udział w warsztatach Letniej Szkoły wynosi: 420 zł / osoba
W cenę wliczone są:
udział w zajęciach
udział w wieczornych zabawach, koncertach i projekcjach filmów
materiały dydaktyczne
noclegi i obiady
_____________________________________________________________

nabór i informacje: msml.rekrutacja@gmail.com

www.msml.waw.pl/letnia_szkola

Artykuł jest z Dom Tanca
http://www.domtanca.art.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.domtanca.art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=451