Warsztaty ¦piewu Kurpiowskiego
Data: 09-03-2010 o godz. 14:50:41
Temat: Warsztaty


MAZOWIECKA SZKOŁA MUZYKI LUDOWEJ zaprasza na weekendowe WARSZTATY ¦PIEWU KURPIOWSKIEGO
20 - 21 marca 2010
miejsce: Dom Kultury "¦wit" ul. Wysockiego 11, Warszawa


Warsztaty obejmuj± dwie pięciogodzinne sesje.

W programie:

- podstawy zdrowej emisji głosu – ćwiczenia oddechowe, odkrywanie rezonatorów, „uwalnianie” głosu
- odkrywanie różnic w barwie i charakterze głosu na podstawie repertuaru wybitnych ¶piewaczek kurpiowskich,
- nauka „olekania” (pie¶ni le¶ne, ci±głe, długie)
- poznawanie „kulasików” czyli ornamentyki kurpiowskiej w ¶piewie
- przyswajanie rytmiki pie¶ni kurpiowskich – podstawy ruchu tanecznego przy ¶piewie („przytrampywanie”)
- ¶piew z towarzyszeniem instrumentalnym (odkrywanie relacji głos- instrument)

Warsztat poprowadz±:
dr Weronika Grozdew-Kołacińska (¶piew) oraz Bartosz NiedĽwiecki (skrzypce)

koszt: 200zł

zgłoszenia mailowe prosimy wysyłać do dnia 17 marca 2010 na adres msml.rekrutacja@gmail.com

szczegóły na: www.msml.waw.pl/aktualnosci

Weronika Grozdew-Kołacińska
www.myspace.com/weronikagrozdew

Bartosz NiedĽwiecki
www.myspace.com/bartoszniedzwiecki

Artykuł jest z Dom Tanca
http://www.domtanca.art.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.domtanca.art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=441