Bartosz Nied¼wiedzki laureatem Festiwalu w Kazimierzu 2008
Data: 29-06-2008 o godz. 23:35:48
Temat:


W kategorii Solistów instrumentalistów w dzisiaj zakończonym 42 Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wis³± Bartosz Nied¼wiecki zdoby³ II miejsce.

Szczegó³owy werdykt jury tutaj

Artyku³ jest z Dom Tanca
http://www.domtanca.art.pl

Adres tego artyku³u to:
http://www.domtanca.art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=361