Spotkania i dyskusje: ''Pie¶ni wędrowców''
Data: 08-11-2006 o godz. 22:37:17
Temat: Etnografia


Zapraszamy 13 XI w poniedziałek o 19.00 do TARABUKA na wykład prof. Natalii Kononenko po¶więcony ukraińskim lirnikom i tureckim aszykom. W programie wieczoru również dyskusja, opowie¶ci, projekcja fotografii i ¶piewy z archiwum i na żywo.

wykład - rozmowa - ¶piew

z udziałem prof. Natalii Kononenko (Uniwersytet Alberta - Kanada) oraz Agnieszki Aysen Kaim, Barbary Wilińskiej, Agaty Harz, Remka Hanaja

Organizatorzy: Katedra Turkologii UW, Klub Wędrowca; wstęp wolny

W każdej kulturze istniała lub istnieje do dzi¶ "instytucja" wędrownego ¶piewaka i muzyk±, często także poety. W ¶redniowecznej Europie Zachodniej byli to trubadurzy, w Afryce grioci, w Turcji aszykowie, a w Europie ¦rodkowo-Wschodniej lirnicy czyli ¶piewacy, którzy akompaniowali sobie na lirze korbowej (na Ukrainie także na kobzie i bandurze). Byli to ludzie wolni, dlatego walczyły z nimi wszelkie systemy totalitarne. ¦piewali o najważniejszych sprawach: miło¶ci, ¶mierci, Bogu. Wieczór w Tarabuku będzie opowie¶ci± o nich i wsłuchaniem się w ich głos, czy przypadkiem nie ¶piewali też o nas?

Natalia Kononenko jest slawistk± i etnografem. Obecnie kieruje Katedr± Etnografii Ukraińskiej na kanadyjskim uniwersytecie w Albercie. Prowadziła badania nad fenomenem ukraińskich wędrownych kobzarzy i lirników, których owocem jest pionierska ksi±żka "Ukrainian Minstrels; And the Blind Shall Sing" (M.E. Sharp 1998), w czasie swoich studiów w Harvardzie zajmowała się również tradycj± wędrownych ¶piewaków tureckich, zwanych aszykami, którym po¶więciła rozprawę doktorsk± opublikowan± pt "The Turkish Minstrel Tale Tradition" (Garland, 1990). Wydała również "Magic Egg and Other Tales from Ukraine" (Englewood Co 1997). Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. American Folklore Society, American Association for Ukrainian Studies (prezes, 1992-95), członkiem Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki.

Agnieszka Aysen Kaim - doktor w Katedrze Turkologii UW, zajmuje się tureck± literatur± ustn±, jako opowiadaczka zwi±zana jest z Grup± Studnia O

Barbara Wilińska - ¶piewaczka i lirniczka, zajmuje się wiejsk± muzyk± tradycyjn± i muzyk± dawn± jako solistka (gra na lirze korbowej) oraz w Grupie ¦piewaczej Od Poznania oraz w zespole Charivari

Agata Harz (¶piew) i Remek Hanaj (lira korbowa) - dokumentatorzy i wykonawcy muzyki tradycyjnej z Mazowsza i Lubelszczyzny, zwi±zani m.in. ze Stowarzyszeniem Dom Tańca oraz grup± Wędrowiec.

UWAGA!!! Zapraszamy również na wykład prof. Natalii Kononenko pt. "Lira and Bandura: How they came to be Minstrel Instruments" we wtorek 14 XI o 14.30 w Instytucie Muzykologii UW (ul. Krakowskie Przedmie¶cie, brama od ko¶cioła sióstr wizytek, sala seminaryjna)Artykuł jest z Dom Tanca
http://www.domtanca.art.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.domtanca.art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=239