Letnia Szkoła Muzyki Ludowej na Kurpiach Warsztaty
Wysłano dnia 01-06-2010 o godz. 10:06:58 przez ajdac   
Volver
napisał "Mazowiecka Szkoła Muzyki Ludowej zaprasza
na Letni± Szkołę Muzyki Ludowej na Kurpiach

11-18 lipca 2010 roku

W programie warsztaty skrzypiec ludowych, harmonii trzyrzędowej, ¶piewu kurpiowskiego.


Warsztaty SKRZYPIEC LUDOWYCH
Charakterystyka gry na skrzypcach ludowych w stylistyce z końca XIX i pocz±tku XX wieku.

Nauka odbywa się w sposób zbliżony do tradycyjnego, czyli oparta jest przede wszystkim na opanowywaniu melodii ze słuchu, a w mniejszym stopniu z nut.

Program zajęć obejmuje zapoznanie się z:

praktyczn± charakterystyk± gry (aparat, melodyka, rytmika, skale, maniery, techniki, brzmienie, intonacja, charakter, ogrywanie, estetyka, filozofia muzyczna, kontekst, kryteria warto¶ciuj±ce, różnice między technik± ludow± a klasyczn±),
melodiami tanecznymi charakterystycznymi dla regionu z naciskiem na okr±glaka.

Konieczne jest posiadanie własnego instrumentu.

Warsztaty poprowadzi:
BARTOSZ NIED¬WIECKI - Wybitny skrzypek ludowy. Laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisł±, Wojewódzkiego Przegl±du Kapel i ¦piewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim oraz zdobywca innych nagród i wyróżnień z dziedziny muzyki ludowej. Aranżuje muzykę ludow± a jego projekty folkowe wielokrotnie zdobywały najwyższe miejsca podczas Festiwalu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Komponuje muzykę opart± na stylistyce muzyki tradycyjnej. Animator kultury. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
_____________________________________________________________

Warsztaty HARMONII TRZYRZĘDOWEJ
Zajęcia obejm±:
zapoznanie się z technikami gry na harmonii trzyrzędowej,
zapoznanie się ze stylistyk± gry i ozdabianiem melodii,
naukę kurpiowskich melodii tanecznych,

Nauka odbywać się ze słuchu.

Konieczne jest posiadanie własnego instrumentu. Typow± dla regionu kurpiowskiego jest harmonia pedałowa, ale posiadanie harmonii rozci±ganej nie będzie przeszkod± w wzięciu udziału w warsztatach.

Warsztaty poprowadzi:

JAN KANIA - harmonista. Wielokrotny laureat przegl±dów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu, w kategorii kapel oraz “uczeń i mistrz”. Kierownik merytoryczny Orkiestry Kurpiowskiej w Lelisie. Zajmuje się nauk± gry na harmonii trzyrzędowej oraz edukacj± muzyczn± dzieci i młodzieży. Animator kultury. 

_____________________________________________________________

Warsztaty ¦PIEWU KURPIOWSKIEGO:

Program zajęć obejmie naukę techniki i teorię ¶piewu kurpiowskiego oraz zapoznanie się z repertuarem - pie¶ni le¶ne, skoczne, weselne.

W tym:
nauka „olekania” (pie¶ni le¶ne, ci±głe, długie),
poznawanie „kulasików” czyli ornamentyki kurpiowskiej w ¶piewie,
przyswajanie rytmiki pie¶ni kurpiowskich – podstawy ruchu tanecznego przy ¶piewie („przytrampywanie”),
odkrywanie różnic w barwie i charakterze głosu na podstawie repertuaru wybitnych ¶piewaczek kurpiowskich,
podstawy zdrowej emisji głosu – ćwiczenia oddechowe, odkrywanie rezonatorów, „uwalnianie” głosu.

Warsztat poprowadzi:
WERONIKA GROZDEW-KOŁACIŃSKA - dr etnomuzykologii, wokalistka. Wykładała w Instytucie Muzykologii KUL, obecnie w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz w Instytucie Muzykologii UW (Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne). Współpracuje z Instytutem Sztuki PAN (Zbiory Fonograficzne), Radiowym Centrum Kultury Ludowej przy PR2 Polskiego Radia. Jest członkiem International Council for Traditional Music (UNESCO). Jest zaangażowana w akcję nauczania polskiej muzyki ludowej (wykłady i warsztaty z zakresu polskiej muzyki ludowej dla nauczycieli szkół muzycznych). Jest autork± publikacji traktuj±cych o muzyce ludowej i folku. Jako wokalistka i współtwórczyni projektów muzycznych odnosi liczne sukcesy na międzynarodowej scenie World Music (min. Grand Prix na festiwalu Polskiego Radia „Nowa Tradycja”; Folkowy Fonogram Roku 2001, 2004, 2007; dwie nominacje do muzycznej nagrody „Fryderyk”).

_____________________________________________________________

Go¶ćmi Letniej Szkoły będ±:

APOLONIA NOWAK - ¶piewaczka, tancerka, wycinankarka, wielokrotny laureat przegl±dów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu. 

STANISŁAW SIERUTA - ¶piewak, tancerz, wielokrotny laureat przegl±dów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu.

IGNACY ZY¦K - skrzypek, wielokrotny laureat przegl±dów i konkursów muzyki ludowej, w tym w Kazimierzu.

¦piewacy i ¶piewaczki z gminy Baranowo i Czarnia.
_____________________________________________________________

KOSZTY

Opłata za udział w warsztatach Letniej Szkoły wynosi: 420 zł / osoba
W cenę wliczone s±:
udział w zajęciach
udział w wieczornych zabawach, koncertach i projekcjach filmów
materiały dydaktyczne
noclegi i obiady
_____________________________________________________________

nabór i informacje: msml.rekrutacja@gmail.com

www.msml.waw.pl/letnia_szkola"

 

 
Pokrewne linki
 · Więcej o Warsztaty
· Napisane przez ajdac


Najczę¶ciej czytany artykuł o Warsztaty:
''Tkanina'' - zajęcia dla dzieci

  

Oceny artykułu
 
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Po¶więć chwilę i oceń ten artykuł:

Wy¶mienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


  

Opcje
 
 Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku

 Wy¶lij ten artykuł do znajomych  Wy¶lij ten artykuł do znajomych

  

Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna