Wdrowiec


skad:

Agata Harz - piew, basy, statki wodne; Emilia Okootowicz - piew, baraban, bbenek, statki wodne; Remigiusz Mazur-Hanaj - lira korbowa, skrzypce, trzcinka; Bartosz Niedwiecki - skrzypce, dudy, mazanki, trzcinkaPoszukiwania artystyczne Wdrowca to prba zadomowienia si wspczesnej wraliwoci w dawnej muzyce obrzdowej wsi Polski centralnej (gwnie Mazowsza oraz Lubelszczyzny) zapisanej przez Oskara Kolberga lub utrwalonej w nagraniach archiwalnych m. in. Instytutu Sztuki PAN oraz wasnych. Jako, e jest to muzyka, ktra w swoim naturalnym kontekcie ju nie istnieje, czonkowie grupy docieraj do niej z pomoc swojej wyobrani uksztatowanej m.in. przez blisk im, wspczesn "minimal music", dowiadczenia teatralne oraz spotkania z yjcymi jeszcze muzykantami czy piewaczkami starszego pokolenia, od ktrych ucz si surowych stylw wykonawstwa ludowego (np. piew tzw. biaym gosem, techniki gry skrzypcowej).

Program ich koncertw obejmuje muzyk, ktra towarzyszya zwyczajnym mieszkacom wsi od koyski do grobu, ze szczeglnym uwzgldnieniem obrzdu weselnego, muzyk bogat w treci i emocje, ktre s aktualne rwnie dzi.

Take sposobem prezentacji grupa Wdrowiec nawizuje do dawnych obrzdw, nie dosownie, jak to bywa w przypadku grup folklorystycznych, lecz poprzez form, ktra jest bardziej spektaklem dwikowym ni koncertem.


Czonkowie grupy graj ze sob dwch lat, wczeniej brali udzia m. in. w takich przedsiwziciach muzycznych jak Ksiyc, Bractwo Ubogich, Kapela Domu Taca, Pies Szczeka. Dali wiele koncertw w Polsce, a take Hiszpanii i Francji. Prowadzili indywidualne i wsplne projekty badawcze, artystyczne, edukacyjne i animacyjne ("Dom taca", cykl filmw dokumentalnych "Centrum czyli pogranicze"). Jako Wdrowiec zadebiutowali jesieni zeszego roku, w kwietniu 2004 zdobyli I miejsce w Festiwalu Folkowym "Nowa tradycja" organizowanym przez Polskie Radio.


[ Wr ]

Kapele

Prawa autorskie © przez Dom Tanca - (4437 odson)

Encyclopedia ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna