Biekowski, Andrzej


Malarz, fotograf i etnograf - urodzi si w 1946 roku w Warszawie. Studiowa na Malarstwie i Grafice warszawskiej ASP. Prowadzi pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Wzornictwa Przemysowego Akademii Sztuk Piknych w Warszawie.
Inspiracje do obrazw czerpie z wypraw na wie. Stanowi one poetycko-etnograficzn dokumentacj okolic Radomia i Opoczna, ich pejzau, budownictwa, ycia i pracy ludzi z tamtejszych wsi.
Jednym z gwnych tematw jego prac s wiejscy muzykanci. W trakcie swoich wypraw na wie zgromadzi imponujce prywatne archiwum etnograficzne, zawierajce tysice nagra audio, video oraz zdj z Polski i Ukrainy. Pewn cz tych zbiorw opublikowa w ksice Ostatni wiejscy muzykanci - ludzie, obyczaje – muzyka (Prszyski i s-ka, 2001). Najnowsza ksika - Sprzedana muzyka (Wydawnictwo Czarne, 2007) – zawiera przede wszystkim relacje z osobistych spotka z muzykami, ich rodzinami. Przytoczone s w niej zaszyszane opowieci, prywatne rozmowy. Obie ksiki s niezastpionym rdem wiedzy o minionym wiecie, o dawnej mentalnoci najstarszych wiejskich muzykantw.
W 2007 r. Andrzej Biekowski rozpocz publikacj nagra i zdj ze swojego archiwum w wydawnictwie Muzyka odnaleziona, ktre zaoy wraz z on, Magorzat.
Andrzej Biekowski jest laureatem nagrody im. Oskara Kolberga.

Blog Andrzeja Biekowskiego
Filmy z archiwum Andrzeja Biekowskiego na YouTube


[ Wr ]

Sylwetki

Prawa autorskie © przez Dom Tanca - (6174 odson)

Encyclopedia ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna