Zamch


notka z portalu RCKL


Zespół ¦piewaczy powstał w Zamchu w 1972 roku. Do szczególnie cenionych przez grupę nagród należ± wyróżnienie w Ogólnopolskim Przegl±dzie Dorobku Kulturalnego Wsi w 1998 roku, podczas Sejmiku Wiejskich Teatrów w Tarnogrodzie oraz Baszta – główna nagroda w Kategorii zespołów ¶piewaczych Kazimierskiego Festiwalu w 2002. W tym roku zamszański zespół otrzymał tę najważniejsz±, a na pewno najbardziej prestiżow± nagrodę – im. Oskara Kolberga, za zasługi dla kultury ludowej.

Szczególne znaczenie w repertuarze wykonawczym zespołu z Zamchu maj± widowiska obrzędowe: wspominane "wesele w Zamchu”, przygotowania do chrzcin, obrzędy zwi±zane z pochówkiem, wigilie, zapusty, dożynki czy dunajowanie. Wszystkie inscenizacje maj± piękn± oprawę muzyczn±. Grupa wykonuje pie¶ni przedweselne i weselne – przy pieczeniu korowaja, przybyciu młodego do młodej, oczepinach, ¶piewy pogrzebowe, dunajowe czyli pochodz±ce z okresu ¦wi±t Bożego Narodzenia, kiedy to chodzono od domu, do domu – kolędowano.
Dopełnieniem dla obrzędowego repertuaru s± pie¶ni religijne – ¶piewane do dzisiaj na majówkach przy krzyżach i figurach przydrożnych, a także kołysanki, pie¶ni powszechne ¶piewane podczas różnych gospodarskich zajęć.


[ Wróć ]

Zespoły ¶piewacze

Prawa autorskie © przez Dom Tanca - (2660 odsłon)

Encyclopedia ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna