piewy wielkopostne
*JEST DRABINA DO NIEBA*oraz Koncerty wiejskich pieni religijnychW okresie Wielkiego Postu odbywaj si co roku w kocioach Warszawy koncerty dawnych polskich pieni religijnych. W wykonaniu wiejskich zespow piewaczych wysucha mona zabytkw muzycznych i literackich, obecnych po dzie dzisiejszy w ywej tradycji wsi polskiej. Jest to wyjtkowa okazja, dziki ktrej mona przybliy i zapozna mieszkacw Warszawy z tymi starymi pieniami obecnie w znacznym stopniu zapomnianymi i wypieranymi przez modzieowe pieni kocielne.

I EDYCJA
1996 Koci Zbawiciela

II EDYCJA
1997
Koci
w. Krzya

III EDYCJA
1998
Koci Wniebowzicia NMP

IV EDYCJA
1999
Koci
w. Krzya

V EDYCJA
2000
Koci w. Jacka

VI EDYCJA
2003
koci pokamedulski Bielany

150 lat temu ks. Micha Marcin Mioduszewski we wstpie do opracowanego przez siebie piewnika pisa: "Lud staje si ociaym w uczszczaniu do kociow. Nie usyszysz go aby zabawia si pieniami nabonemi bo niedosy, e ich nie umie, ale i nie widzi wzorw zachcajcych go do tego." Uwagi te odnosiy si gwnie do religijnoci miejskiej. Wie polska, nawet obecnie w kocu XX wieku, wydaje si by wierniejsza wskazaniu w. Augustyna "qui cantat - bis orat" - kto piewa, ten modli si podwjnie. Szczeglnie na ziemiach byego zaboru rosyjskiego, a te w Galicji ludzie, zwaszcza starsi, z pokolenia przedwojennego piewaj duo. Przyswoili sobie repertuar wspczesny, zachowujc jednoczenie z pietyzmem w pamici wiele starodawnych kold i pastoraek, pieni wielkopostnych, pieni za zmarych i do witych Paskich, ktrych genez czsto trudno precyzyjnie ustali. Istnienie niektrych z nich potwierdzaj rda pisane od XV do XIX wieku (dotyczy to czciej tekstw ni melodii), pochodzenia innych muzykolodzy prbuj dowie poprzez badania historyczne i porwnawcze. Stosunkowo mao tekstw ma swoje cile redniowieczne rda, melodii za duo i to wanie te melodie zbudowane wedug praw staroytnych systemw dwikowych tzw. modalnych, zwanych skalami greckimi, a pniej kocielnymi, s piewane do dzisiaj u nas na wsi. Wywodz si one czsto wprost z chorau gregoriaskiego, a wzbogacone s dodatkowo wpywami przedchrzecijaskiej ludowej muzyki obrzdowej oraz wpywami pieww kocioa wschodniego. Najistotniejsze jest jednak e nawet laik cho obojtny wobec naukowych uwiarygodnie, to wraliwy muzycznie i tak suchajc owych pieni ma wraenie, i s to "pienia nabone tak dawne, jak i Religija.

Ta tajemnica ywotnoci folkloru, takiego jakim go przedstawi w swoim opus nieoceniony Oskar Kolberg tkwi w specyfice bezporedniego, ustnego przekazu oraz nieustannym cieraniu si tendencji do zachowawczoci ze zmiennoci, oczywicie w ramach peni wolnoci jak daje kanon tradycyjnych wartoci estetycznych i moralnych. Pieni religijne, ktre wypeni sobotnie koncerty s by moe ostatnim aktem tej niezwykej - jak na polskie warunki - cigoci kulturowej.

Do kociow warszawskich zapraszamy wiejskich piewakw i piewaczki Bigorajskiego, Radomskiego i Kurpiw oraz modych ludzi z rnych stron Polski (w tym ze stolicy), ktrzy wiadomie i wiernie, z wraliwoci i talentem staraj si kultywowa dawne piewy religijne. Ucz si ich na wsi, z nagra archiwalnych (m.in. Instytutu Sztuki PAN), z przekazw rodzinnych i z zapisw O. Kolberga. Przyczyniajc si w swojej mierze do ocalenia gincej tradycji, daj dobry przykad wart naladowania, co jest tym waniejsze, e w toku naszej pracy w Domu Taca okazao si, e polski folklor jest dla modego Polaka najbardziej egzotycznym i w dobie dominacji mediw audiowizualnych najtrudniej dostpny, hermetyczny i "nieatrakcyjny". A przecie z istotnym jego udziaem budowaa si przez wieki nasza narodowa i kulturowa tosamo.

„Pozwl mi twe mki piewa”- koncerty wielkopostne
I EDYCJA
marzec 1996

Koci Zbawiciela w Warszawie

 • 3 marca 1996 - zesp piewaczy z Krasewa (Podlasie Lubelskie), zesp piewaczy z Beca (pogranicze polsko - ukraiskie)

Program: A w niedziel po obiedzie, Cokolwiek w wiecie jest, wszystko marno, Jezu Chryste Panie miy, Jezu w Ogrjcu mdlejcy, Ju Ci egnam, najmilszy Synu Chrystusie, Kiedy ja sobie rozwaam mj Jezu, Ogromny gosie smutna nuta jego, Posuchaje wierny ludu, Rozmylajmy dzi, wierni chrzecijanie, Spaa bym, spaa, w. Micha trb trbi, Wisi na krzyu, krew si z boku toczy, Witaj Janie z Bolesawa

 • 10 marca 1996 - wiejski teatr obrzdowy z Kocudzy (koo Janowa Lubelskiego), zesp obrzdowy z Zamchu (koo Bigoraja)

Program: Dobranoc Gowo wita, Gdy miy Jezus by w Betanii, Jest wysoka drabina, O jak faszywe wszystko, Raniec do Najw. Imienia Jezus, Smutny dzie nasta, Szczliwy, kto sobie Patrona, Wizie w czycu zatrzymany, Witaj Matko uwielbiona, Zawitaj Krzyu wity, Zmary czowiecze z tob si egnamy,

 • 17 marca 1996 - zespoy piewacze ze wsi Dugie (Kurpie Zielone)

Program: Dzie w sdu ostateczny, Jest tam drka wydeptana, Jezu mioci na Krzyu rozpity, Jezu zraniony za me duszne rany, Juem do pracowa dla ciebie, Ju id do grobu, Ju le mierci upiony, Klczy w Ogrjcu, Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny, O mj Jezu ukochany,

 • 24 marca 1996 - zesp piewaczy Pogranicze z Szypliszk (suwalskie)

Program: Czego chcesz od nas Panie, Gdy ja sobie uwauje, Kt opaka godnie moe, Marya Magdalena w wiecie si kochaa, Nie wiem, ach nie wiem przyczyna czyja, Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny, O przepacista duga wiecznoci, Powiedz mi Jezu me kochanie, W imi Ojca wszechmocnego (do w. Franciszka), Zegar bije pamitaj

„Pozwl mi twe mki piewa”- koncerty wielkopostne
II EDYCJA
luty - marzec 1997

Dolny Koci w. Krzya w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmiecie - godz. 19.00

 • 22 II 1997 - "Pieni o mce Paskiej"; Aniela Gmoch i zesp z Beca (Zamojskie), zesp z Rudy Solskiej (Bigorajskie), homilia: O. Jacek Salij OP

Program: Trjca- Bg Ojciec, Bg Syn, Bg Duch wity, Barbaro wita, pero Jezusowa, Wizie w czycu zatrzymany, Klczy w Ogrjcu, A gdy miy Pan Jezus do Nieba wstpowa, Boe kocham Ci, Ostatni raniec - cz. III (Chwalebna), O jak faszywe wszystko, na tym ndznym wiecie, Zmary czowiecze z tob si egnamy, Jak kady ktry si rodzi, egnam ci, mj wiecie wesoy, Z gbokoci woaem ku Tobie, Panie, Witaj Matko uwielbiona, Jezu w Ogrjcu mdlejcy, Dobranoc Gowo wita Jezusa mojego

 • 1 III 1997 - "Rozmowa grzesznika z Panem Jezusem"; zespoy z Dugiego i Bandy (Kurpie Zielone), Franciszka Gwiazda z Czarni Bolesaw Zyk z Dugiego; homilia: ks.Tadeusz Sowa

Program: Jest drabina do nieba, Przystpcie bliej, grzesznicy, Lec latami, jakby skrzydami, Jest tam drka wydeptana, Jezu mioci na Krzyu rozpity, O Duszo wszelka nabona, Zbliam si k tobie Jezu mj kochany, Przebacz mu Jezu na twarz padamy, Barbaro Panno, Mczenniczko wita, Juem do pracowa dla ciebie, Jezu zraniony za me duszne rany, Zmiuj si, Boe, nademn grzesznikiem, Ach, mj Jezu ukochany

 • 8 III 1997 - "Pieni do witych Paskich"; Edwarda Kowalczyk z Zawieprzyc (Lubelskie), Feliksa Gaz z zespoem z Bukowej (Bigorajskie), Marianna Dymczyk z Dbrowy (Kurpie Biae), Antonina Majda z Masowic (Sieradzkie), Bronisawa Bednarek z Sieradza; homilia: ks. Jacek Laso

Program: Juem do pracowa dla ciebie, Oraczu sawny, wity Izydorze, Stao si to przed laty - pie o w. azarzu, C mi po wszystkim gdym straci Jezusa, Zasugi witej Heleny, Marya Magdalena w wiecie si kochaa, By pewny na wiecie (pie o w. Zuzannie), Barbaro wita, Patronko konania, Witaj Pani, Matko Matki Jezusa Pana (pie do w. Anny), Chodzia drog wita Helena, ya wita Dorota, Posuchajcie prosz, pilnie

 • 15 III 1997 - "Lament nad umarym Jezusem"; zesp Pogranicze z Szypliszk, kier. J. Murawski (Suwalskie); homilia O. Grzegorz Bartosik

Program: Kto chce Pannie Marji suy, Ju Ci egnam, najmilszy Synu Chrystusie, Powiedz mi Jezu me kochanie, Gdy ja sobie uwauje, Kt opaka godnie moe, O gdyby wiernie uway u siebie, Now tragedj widz z Kalwarj, Duszo moja wspomnij sobie

 • 22 III 1997 - "Proba o dobr mier"; zesp z Kocudzy (Bigorajskie) oraz piewacy pogrzebowi z Baszkowa (Sieradzkie); homilia: ks. Antoni ebrowski MSF

Program: Trjca- Bg Ojciec, Bg Syn, Bg Duch wity, Barbaro wita, pero Jezusowa, Wizie w czycu zatrzymany, Klczy w Ogrjcu, A gdy miy Pan Jezus do Nieba wstpowa, Boe kocham Ci, Ostatni raniec (III), O jak faszywe wszystko na tym ndznym wiecie, Zmary czowiecze z tob si egnamy, Jak kady ktry si rodzi, egnam ci, mj wiecie wesoy, Z gbokoci woaem ku Tobie, Panie, Witaj Matko uwielbiona, Jezu w Ogrjcu mdlejcy, Dobranoc Gowo wita Jezusa mojego

„Pozwl mi twe mki piewa”- koncerty wielkopostne
III EDYCJA
marzec - kwiecie 1998

Koci p.w. Nawiedzenia Najwitszej Marii Panny
ul. Przyrynek 2, Nowe Miasto, Warszawa
 • 14 III 1998 - "Kaut lude szczo ja umru, a ja choczu yty", wyk.: mski chr pogrzebowy z Krynickich (Biaostockie), piewaczki z Folwark (Biaostockie), piewaczki z Dobrywody (Podlasie)

Program: Zastanw si czowiecze! Na chwilk ma, Zaczynam lament winiw jczcych, Barbaro wita, pero Jezusowa, egnam ci, mj wiecie wesoy, Jak kady ktry si rodzi, Usychajc z pragnienia, Psalmy pokutne: Psalm 1, Psalm 6: Z gbokoci woaem ku Tobie Panie, Psalm 7, A kto, kto Mikoaja liubit, Kaut lude, szczo ja umru, Kagda Christos z uczienikami, Oj, wy bratia moi, siestry, O, Boe, moj Boe z wysokoho nieba, U leyt smiertiu usplonyj, Wyletiea dusza s tiea

 • 21 III 1998 - "Straszny termin na czowieka"; wyk.: Zofia Sulikowska z Wojsawic (Chemskie), Marian Kulik z Wilkowa (Zamojskie), piewaczki z Wyryk -Woli (Chemskie)

Program: Straszny termin na czowieka, Oraczu sawny, wity Izydorze, Zaszumiaa topolina, Niosa dziewka z krynicy wod, Pamitaj czowiecze na Jezusa, Marya Magdalena w wiecie si kochaa, Jedna chmura czarna, oj a druga siwa, Bd Ci wielbi mj Panie!, Sza sierota przez wie, Przyszed sonik spuszcza drzewo, Gdy ja sobie tak rozwaam mj Jezu, Juem do pracowa dla ciebie, Ju Ci egnam, najmilszy, Godzina smutna w zegarze wybia, Ju dobranoc, ju dobranoc ale nie kademu

 • 28 III 1998 - "Jest drabina do nieba"; wyk.: piewacy i piewaczki z Parafii Czarnia k/Myszyca (Kurpie), Zesp wokalny muzyki dawnej "Bornus Consort" (Warszawa)

Program: Jest drabina do nieba, Jezu mioci na Krzyu rozpity, Klczy w Ogrjcu, Przystpcie bliej grzesznicy, Ach, mj Jezu ukochany jak twarde twe oe, O Duszo wszelka nabona, Jest tam drka wydeptana, Zbliam si k tobie Jezu mj kochany; Vinea mea, otarz Jezusw, czyli 15 rozmyla o Boym umczeniu, Pamitajmy wszyscy wierni, Krzyu wity, nade wszystko, Wszyscy mieszkacy dworu niebieskiego, Media Vita

 • 4 IV 1998 - "Pamitaj czowiecze jak yjesz na wiecie"; wyk.: Witold i Anna Broda z Wgajt k/Olsztyna, Agata Harz - Mazur z Warszawy, Jan Nasiadko z Mtwicy i Adam Strug z omy, Janusz Prusinowski z Mawy

Program: Pamitaj czowiecze jak yjesz na wiecie, Jezu mj litociwy, Nie pynie potok rzewliwemi zami, Stao si to przed laty (o w. azarzu), wita Helena drog chodzia, Posuchajcie prosz, pilnie, Zapiewajmy nabonie o tej w. Zofijej, Szczliwy, kogo Opatrzno Boska, Zbliam si k tobie Jezu mj kochany, Dobranoc Gowo wita Jezusa mojego

„Pozwl mi twe mki piewa”- koncerty wielkopostne
IV EDYCJA
marzec 1999

Dolny Koci w. Krzya w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmiecie - godz. 19.00

 • 6 marca 1999, sobota - Marianna Kowalska z Przystaowic, Piotr Modawski ze Skrzyska oraz zesp piewaczy z Gaek Rusinowskich (Radomskie); sowo: O. Waldemar Linke - pasjonista

Program: Chcesz czowiecze aski dozna, O Jezu Nazareski rozwi rce swoje, Zastanw si czowiecze! Na chwilk ma, Ach, mj Jezu ukochany!, Kiedy Panna Maryja ten wiat opuci miaa, Rozmylajmy dzi, wierni chrzecijanie, Ju Ci egnam, najmilszy Synu Chrystusie, Miaem ci ja w sercu Jezusa miego, Kto Maryj kocha niech si w niej raduje

 • 13 marca 1999, sobota - zesp piewaczy "Jarzbina" z Kocudzy (Bigorajskie)
  sowo: O. Tomasz Gakowski - pasjonista

Program: Zastanw si czowiecze na chwilk ma , Jest wysoka drabina, Zawitaj Krzyu w., Ojcze Boe wszechmogcy, Miaem ci ja w sercu Jezusa miego, Lament serdeczny, Ty ktry gorzko na krzyu umiera, Paczcie anieli, Jezu nad soce janiejszy, Pamitaj czowiecze na Jezusa

 • 20 marca 1999, sobota godz. 17.00, Dolny koci w. Krzya w Warszawie Krakowskie Przedmiecie 1
  27 marca 1999, godz. 19.00 kaplica klasztorna przy kociele w. Jacka w Warszawie, ul. Freta 10
  28 marca 1999, godz. 19.15 sanktuarium O.O. Pasjonistw w Przasnyszu
  Wykonawcy: Anna i Witold Brodowie z Wgajt (Olsztyskie), Agata Harz-Mazur z Warszawy, Jan Nasiadko z Nowogrodu (omyskie), Adam Strug z omy, sowo: O. Marek Miotk - pasjonista

Program: Rozmylajmy dzi wierni chrzecijanie, Do ciebie Panie pokornie woamy, Cokolwiek w wiecie jest, wszystko marno, Ojcze, Boe wszechmogcy, Gwiazdo jasnoci, Panno czystoci, Marya Magdalena w wiecie si kochaa, ya wita Dorota, Nie masz na wiecie nic najmilszego, Zegar bije, pamitaj nagrod wiecznoci.

W tym roku datki na Hospicjum Onkologiczne ul. rtm. Pileckiego 105 (Ursynw)

Przez kolejne soboty marca odbyway si - poczone z kazaniami ojcw pasjonistw - koncerty dawnych polskich pieni religijnych zwizanych z okresem Wielkiego Postu.
W tym roku do kocioa w. Krzya, w ktrym przed niespena trzystu laty ojcowie misjonarze zaprowadzili naboestwo "Gorzkich ali", zaprosilimy wiejskich piewakw i piewaczki z Zamojskiego, Chemskiego, Bigorajskiego, Radomskiego, Suwalskiego i Kurpiw oraz modych ludzi z rnych stron Polski (w tym ze stolicy), ktrzy wiadomie i wiernie, z wraliwoci i talentem staraj si kultywowa dawne piewy religijne. Ucz si ich na wsi, z nagra archiwalnych Polskiej Akademi Nauk , z przekazw rodzinnych i z zapisw Oskara Kolberga. Przyczyniaj si zarazem do ocalenia gincej tradycji, z ktrej udziaem budowaa si przez wieki nasza narodowa i kulturowa tosamo.

 • 11 grudnia 1999 - "Sakralna muzyka wiejska na Adwent" Antonina Krzyszto, Adam Strug z omy, Agata Harz z Warszawy, Karolina Dybowska z Warszawy, Anna i Witold Brodowie z Wgajt, Janusz Prusinowski z Mawy - Koci w.Jacka

2000

 • 15 stycznia 2000 - "Wiejskie pieni na Boe Narodzenie" Zofia Sulikowska z Wojsawic (Chemskie) Klasztor Dominikanw

 • 19 lutego 2000 "Religijne pieni cygaskie" Teresa Mirga z Czarnej Gry, Bergitka Roma - Cyganie spiscy Klasztor Dominikanw

"Jest drabina do nieba" - koncerty wielkopostne
marzec - kwiecie 2000

Przez kolejne soboty marca w kociele w. Jacka odbyway si koncerty dawnych polskich pieni religijnych zwizanych
z okresem Wielkiego Postu.

Duszpasterstwo Dominikaskie
KOCIӣ P.W. W. JACKA w Warszawie
ul. Freta 10 - godz. 19.30

 • 18 marca 2000, sobota - Zespoy piewacze ze Stojeszyna i Zdziowic - Lubelskie
 • 1 kwietnia 2000, sobota - zesp piewaczy z Gaek Rusinowskich - Radomskie
 • 8 kwietnia 2000, sobota - Zespoy piewacze z Podlasia (Puszcza Knyszyska)
 • 15 kwietnia 2000, sobota - Pieni wielkopostne w wykonaniu modych wielbicieli muzyki tradycyjnej:
  Anna i Witold Brodowie z Wgajt (Olsztyskie), Agata Harz-Mazur oraz Karolina Dybowska z Warszawy, Adam Strug z omy, Janusz Prusinowski z Mawy, Jacek Haas z Krakowa i Stefan Puchalski ( Kanada)

 • 22 maja 2000 - Wiejskie pieni maryjne. wyk.Marianna Kowalska z Przystaowic Radomskie Klasztor dominikanw na Starym Miecie
 • 8 padziernika 2000 - "Jest drabina do nieba" - rok paski w mazowieckiej pieni ludowej. Wyst.: piewaczki z Lubiela Starego (Kurpie Biae), Zesp piewaczy z Dugiego (Kurpie Zielone), Zesp piewaczy z Gaek Rusinowskich (Mazowsze Poudniowe), Zesp piewaczy z Woli Koryckiej, Adam Strug z omy, Agata Harz i Remigiusz Hanaj. Muzeum Narodowe w Warszawie
 • 17 grudnia 2000 "Jest drabina do nieba - starodawne pastoraki i koldy yczce". Wyst.: Zesp piewaczy Jarzbina z Kocudzy (Bigorajskie/Janowskie), Zesp piewaczy z Gaek Rusinowskich (Radomskie), Zesp piewaczy z Wojsawic (Chemskie), Zesp piewaczy z Mldza (Mazowsze Kobielskie), Zesp Domu Taca

2002

8 sierpnia 2002 - "Jest drabina do nieba" - wyst.: zesp piewaczy z Gaek Rusinowskich, uczestniczki warsztatw piewaczych, Karolina i Janusz Prusinowscy z Mawy, Agata Harz w Warszawy Radomskie Chlewiska - koci parafialny
I Tabor Domu Taca


"Jest drabina do nieba" - koncerty wielkopostne
marzec - kwiecie 2003

Parafia B. Edwarda Detkensa Spord 108 Mczennikw w Lasku Bielaskim
koci pokamedulski Niepokalanego Poczcia NMP (podziemia), Lasek Bielaski, ul. Dewajtis 3. Koncerty w kolejne niedziele, w czasie i po mszy w. o 11.00:

 • 9 marca 2003 - zesp piewaczy Jarzbina z Kocudzy (Lubelskie)
  oraz Agata Harz i Remigiusz Hanaj z Warszawy (piew i lira korbowa)
 • 16 marca 2003 - zesp piewaczy "Pogranicze" z Szypliszek (Suwalskie)
  oraz Karolina i Janusz Prusinowscy z Mawy (piew, lira korbowa)
 • 23 marca 2003 - piewacy i piewaczki z parafii Czarnia (Kurpie)
  oraz Adam Strug z Warszawy
 • 30 marca 2003 - Droga Krzyowa wedug Jerzego Dudy-Gracza i Ernesta Brylla
  oraz Karolina i Janusz Prusinowscy, Agata Harz, Remigiusz Hanaj
 • 6 kwietnia 2003 - piewaczki z Gaek Rusinowskich (Radomskie)
  oraz zesp piewaczy z Domu Taca (Warszawa)

8 sierpnia 2003 - koncert "Jest drabina do nieba". Wyk.: Krystyna Ciesielska z Brogowej, Piotr Modawski ze Skrzyska, (Radomskie), Jzef Murawski, Jzef Luty i Leon Racis z Szypliszk (Suwalskie), Wdrowiec z Warszawy, Barbara Wiliska z Poznania - Chlewiska - koci parafialny, II Tabor Domu Taca

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna