III Tabor DT
Chlewiska 1- 7 sierpnia 2004
w zabytkowej hucie elaza z XIX wieku
wie Chlewiska koo Szydowca

LATO 2004

1 – 7 sierpnia

tradycyjna muzyka, tace i piew z Polski Nizinnej
wiejskie kapele i tancerze
zespoy zagraniczne (Francja, Wgry)

„II Jarmark Tradycyjnych Instrumentw Muzycznych”
w Zabytkowej Hucie elaza w Chlewiskach w dniu 1 sierpnia (niedziela)


Patronat honorowy i medialny
Wsppraca
Sponsorzy


Portal Etnologii UW

Urzd Gminy w Chlewiskach
GOK w Chlewiskach
Muzeum Techniki
w Warszawie

Narodowe Centrum Kultury

Ambasada Republiki WgierStarostwo Powiatowe w Szydowcu
Manor House


dt-info@wp.pl

Dlaczego powsta Tabor?

Nasze dziesicioletnie dowiadczenia jako Stowarzyszenia (zwaszcza muzyczno – taneczne) wskazuj wyranie na cigy niedostatek programw edukacyjno-kulturalnych, w ktrych nacisk pooony byby na bezporedni kontakt z yw jeszcze kultur tradycyjn i jej zabytkami. Tylko przez osobisty kontakt, spotkanie z muzykiem, piewakiem, tancerzem, rzemielnikiem moliwe jest waciwe i gbsze poznanie tego czym bya i jest kultura tradycyjna. Aby j zrozumie, trzeba jej dowiadczy bezporednio u rda, a nie, jak to czsto bywa, "na odlego", za porednictwem rozmaitych stylizacji. Taki kontakt sprzyja rozwijaniu postawy otwartoci, inspiruje, skania do twrczego wysiku. Wielu ludzi bardzo czsto nie docenia wasnego dziedzictwa - zwaszcza wiejskiego, wyrastajc w jego nieznajomoci. Przeywaj obecnie co, co mona nazwa szokiem kulturowym, zachyniciem kultur masow, przy ignorancji i nieznajomoci tradycji rodzimej. Czerpiemy z dowiadcze wgierskiego ruchu tnchz oraz podobnych inicjatyw we Francji, Skandynawii czy Irlandii, gdzie domy taca to codzienno. Chcemy pokaza wiat, ktry nas zachwyci, a zarazem pragniemy zaprosi was do tego, bycie mogli sami osobicie go „zasmakowa”. Ufamy, e dodatkowo pomog w tym nasi gocie i przyjaciele, muzycy i tancerze z innych krajw goszczcy na naszym Taborze, ktrzy na wasnym podwrku prowadz dziaalno podobn do naszej.

Z regionem radomskim i opoczyskim mamy kontakt od 1994 r., prowadzc badania etnograficzne i dokumentacj na wsiach (pod kierunkiem prof. A. Biekowskiego), zapraszajc artystw wiejskich do W-wy; co wane, czy nas z nimi przyja i wieloletnia znajomo . Jest to okolica o bogatej, oryginalnej i dobrze zachowanej, wci gdzieniegdzie ywej, kulturze etnomuzycznej. Nazywana czasem zagbiem oberkowym., wzbogacona dodatkowo wyjtkowo ciekawymi ladami wspistnienia ludowej muzyki polskiej i ydowskiej. Std pochodzi wikszo najwybitniejszych na nizinach polskich muzykantw. Tu piewa si wci pieni religijne o redniowiecznej proweniencji (pierwszy znany z imienia kompozytor pieni kocielnych b. adysaw pochodzi z Gielniowa k/Przysuchy).

Wicej o muzyce Maopolski Pnocnej znajdziesz w artykule Ewy Dahlig

Co ciekawego znajdziecie w Chlewiskach i najbliszych okolicach.

Na terenie Chlewisk oraz w jego pobliu znajduje si szereg duej klasy obiektw zabytkowych m.in. zabytkowa huta z XIX wieku, paac obronny Odroww z XIII wieku (przebudowany w okresie pnego renesansu i klasycyzmu), XII-wieczny koci parafialny (pierwotnie romaski, pniej przebudowany). Oczywicie to take wspaniay teren do pieszych i rowerowych wycieczek, po okolicznych lasach i polach, gdy miejscowo ta znajduje si u podna Gr witokrzyskich. Region dysponuje dobr infrastruktur muzealn. W Szydowcu w zamku na wyspie z XV wieku (rezydencja Szydowieckich i Radziwiw) znajduje si jedyne w Europie Muzeum Instrumentw Ludowych. Ponadto w miecie zobaczy mona pno renesansowy rynek z ratuszem miejskim oraz pno gotycki koci w. Zygmunta. Natomiast w Przysusze w dworku z pocztku XIX wieku, w ktrym urodzi si Oskar Kolberg, jeden z naszych najwikszych polskich etnografw, mieci si Muzeum jego imienia. Z kolei w Radomiu warto odwiedzi skansen - Muzeum Wsi Radomskiej.

Wicej o miejscach godnych odwiedzenia w Chlewiskach w artykule:Poezja stuletnich rur

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna