Maciej Filipczuk i gocie weselni, Sodkie Fascynacje ● 27.10.2023
Rotunku!Rotunku!
Powicenie wietlicy w Glinie. Od lewej Anna Meto z bbenkiem, piewaczki Jzefa Sobolewska
i Helena Szczur w strojach ludowych, skrzypek Kazimierz Meto strojcy basy Jzefa Meto. Glina, 1980.
rdo: Archiwum Muzyki Wiejskiej fundacji Muzyka Odnaleziona. Grafika: Katarzyna Rosik


Tym razem w ramach cyklu ROTUNKU! zapraszamy na potacwk z muzyk po mistrzach Kazimierzu Mecie z Gliny i Tadeuszu Kubiaku z Mchowic. Zagraj dwie wietne kapele:

Maciej Filipczuk i gocie weselni
Od kiedy zaczem jedzi na wie w poszukiwaniu muzyki, niezwykle mocno dziaaa mi na wyobrani opowie o dawnym sposobie dziaania muzykantw. To, e nie byo sformalizowanych zespow a po prostu skrzypek zaprasza do ogrania wesela czy zabawy co pojtniejszych ssiadw. Czasem po prostu kto z weselnikw za dodatkowy kieliszek wdki siada do basw czy bbenka. Nie chodzi mi o sentymentalny wymiar obrazu wiata, ktry odszed, tylko o uczucie, ktre musiao towarzyszy skrzypkowi, o bycie w gotowoci do kreowania sytuacji ad hoc. eby wcieli w ycie tak id, ktra wydaje mi si wyzwaniem i sytuacj rozwojow powoaem zesp „Maciej Filipczuk i goscie weselni” – w ktrej zapraszam „ssiadw”, znajomych muzykantw ale te czasem publiczno do wsplnego kreowania muzyczno tanecznej sytuacji.
Baz s melodie zaczerpnite z bezporedniego przekazu od Kazimierza Mety i innych mistrzw zaproszonych przeze mnie goci, efektem – moliwo sprawdzenia co dzi moe si wydarzy dziki tej muzyce, jakie sytuacje powouje i jakie emocje wywouje w nas.
Zapraszam do wspuczestnictwa.

Maciej Filipczuk

Zagraj:
- Maciej Filipczuk – skrzypce, basy, bbenek
- Maria Stpie – piew, skrzypce, basy, bbenek
- Marcin Lorenc – skrzypce, basy, bbenek
gocie weselni – basy, bbenek

Sodkie Fascynacje
Wykonuj repertuar oparty gwnie o twrczo Tadeusza Kubiaka z Mchowic (subregion czycki). Kapela czerpie z archiww i wasnych bada terenowych. Tworz j:
- Marcin Lorenc – skrzypek, zafascynowany tradycyjn muzyk centralnej Polski, przede wszystkim z regionu czyckiego, opoczyskiego i sieradzkiego uczy si u wiejskich mistrzw skrzypiec m.in. u Tadeusza Kubiaka,
- Krzysztof Kubiak – akordeonista, syn Tadeusza Kubiaka,
- Joanna Wolaska – barabanistka, a na co dzie wykadowczyni dzkiej Akademii Muzycznej.Przed potacwk bdzie mona poduczy si tacw z centralnej Polski pod okiem Grzegorza Ajdackiego. Nauka z muzyk na ywo.

Poziom: dla kadegoPITEK, 27 padziernika 2023
19:00 warsztaty taca (okoo 80 minut)
20:30 potacwkaAmbasada Muzyki Tradycyjnej
Warszawa, ul. Jazdw 3/20Koszty:
20 PLN — warsztaty
30 PLN — potacwka


Liczba miejsc warsztatowych ograniczona. REZERWACJA miejsca odbywa si na podstawie rejestracji w FORMULARZU ZGOSZENIOWYM oraz wpaty na konto.


GRZEGORZ AJDACKI
Z wyksztacenia geograf, z zamiowania tancerz, regionalista, krajoznawca i etnograf. Od wielu lat zajmuje si niekonwencjonalnymi sposobami przekazywania praktycznej wiedzy o kulturze. Propaguje tradycyjne tace i zabawy regionalne wrd dzieci, modziey i dorosych – prowadzi zajcia, warsztaty, potacwki i inne projekty taneczne w Polsce i zagranic. Jednoczenie wci pogbia swoj wiedz, uczc si od wiejskich tancerzy. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury. Prezes Stowarzyszenia „Dom Taca” w latach 2007-2016.


● ● ●

baner

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdw jest wykorzystywany na cele kulturalno-spoeczne przez Stowarzyszenie „Dom Taca” dziki pomocy miasta stoecznego Warszawy – Dzielnicy rdmiecie.

logo rdmiecia


<< Na jazdowskiej grze
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna