Autentyczno - spotkanie z dr Ew Klekot ● 04.10.2022
Rozmwki wiejsko-miejskieBd dwiczny!Amatorskie przedstawienie teatralne z muzykantami, Bdkw 1940-1949
Grafika: Katarzyna Rosik, rdo: Archiwum Muzyki Wiejskiej fundacji Muzyka OdnalezionaAutentyczno jest w nowoczesnym wiecie tyle podana, co kopotliwa. Napdza podrnikw i kolekcjonerw, miraami jej dowiadczenia kusi nas reklama. W wiecie sztuki czy si z obietnic pozbawionej ironii bezporednioci i gbi, szczeroci i rdowoci. Jej rozpoznanie w rwnym stopniu buduje jednak wsplnot ludzi podobnie czujcych i mylcych, co wywouje niezgod wszystkich czujcych i mylcych inaczej. Czy zatem warto spoglda na wiat kultury wiejskiej przez pryzmat autentycznoci?

Gociem najbliszych "Rozmwek wiejsko-miejskich" bdzie Ewa Klekot — antropoloka kultury, doktor nauk o sztuce.
Rozmow poprowadzi Micha Nowak — dziennikarz radiowej Dwjki, filozof, klarnecista.EWA KLEKOT
Antropoloka, tumaczka, kuratorka. Absolwentka archeologii i etnologii, doktor nauk o sztuce. Aktualny obszar bada to antropologia wytwarzania oraz zwizane z ni poznanie i wiedza: umiejtnoci, wiedza ciaa, materiay i procesy; tradycje wytwarzania a dziedzictwo niematerialne. Zajmuje si te antropologiczn refleksj nad sztuk, zwaszcza spoecznym konstruowaniem sztuki ludowej i prymitywnej, a take materialnoci i wartociowaniem rzeczy uznawanych za dizajn, sztuk, zabytek, eksponat muzealny.
Adiunktka w Instytucie Projektowania Uniwersytetu SWPS; wykada w School of Form i na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje si interdyscyplinarnym czeniem humanistyki i nauk spoecznych z projektowaniem i dziaaniami artystycznymi, zarwno w badaniach, jak i edukacji.
Autorka ksiki "Kopoty ze sztuk ludow".4 padziernika 2022
CZWARTEK

godz. 19:00

Warszawa, ul. Jazdw 3/20

WSTP WOLNYRozmwki odbywaj si w niezobowizujcej atmosferze. Mona przynie co przepysznego na wsplny st.


● ● ●

Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdw jest wykorzystywany na cele kulturalno-spoeczne przez Stowarzyszenie „Dom Taca” dziki pomocy miasta stoecznego Warszawy – Dzielnicy rdmiecie.

Program


Ambasada Muzyki Tradycyjnej utrzymuje si jedynie z datkw darczycw i pracy wolontariuszy.
Pom Ambasadzie dziaa – wesprzyj i Ty.

<< Ambasada Muzyki Tradycyjnej 2022
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna