W Ambasadzie muzy kuj!
Od lipca 2019 roku realizowalimy w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej 3-letni program spotka pt. "WAmbasadzie muzy kuj 2019-21".
Wydarzenia odbyway si w ramach czterech cykli:
- 48h! - dwudniowe spotkania z artystami wiejskimi i ich uczniami,
- Bd dwiczny! - dwudniowe warsztaty doskonalce technik piewu i gry na instrumentach;
- Taniec dla roztaczonych - warsztaty rozwijajce umiejtnoci taneczne, prowadzone przez Grzegorza Ajdackiego, dowiadczonego nauczyciela tacw tradycyjnych;
- Rozmwki wiejsko-miejskie - seria dyskusji o kulturze wsi z udziaem cenionych przedstawicieli wiata nauki; koncepcja i prowadzenie - Marta Tarnowska.

Program uzyska 3-letni dotacj Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 r. przedsiwzicie dofinansowywao rwnie miasto stoeczne Warszawa - dziki temu na wszystkie wydarzenia wstp by wolny. W 2020 r., ze wzgldu na pandemi covid-19, dziaania programowe realizowalimy w maych grupkach oraz online. Wstp na zajcia pozosta wolny - dziki zwikszonemu zaangaowaniu finansowemu w zadanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerem trzeciej odsony programu w 2021 r. zostaa Fundacja PZU. Dziaania dofinansowane byy rwnie ze rodkw wasnych Stowarzyszenia Dom Taca, pozyskanych z wpat "1%". Tym samym udzia w zajciach i w tym roku pozosta bezpatny.

Dzikujemy uczestnikom wszystkich wydarze za trzy lata wsplnych przygd. Nie wiemy jeszcze, na jakich warunkach przyjdzie nam dziaa w Ambasadzie w 2022 roku - ale na pewno dzia bdzie si wiele. Ju zapraszamy!


ZA NAMI

Rozmwki wiejsko-miejskie online: Obrazy Innych w pieniach i zwyczajach ludowych ● 19.12.2021

Bd dwiczny!


Bd dwiczny! Liryczne pieni kurpiowskie z Monik Mamisk ● 16-17.11.2021

Bd dwiczny!


Bd dwiczny! piew mazurkowy z Mari Siwiec ● 12-13.11.2021

Bd dwiczny!


Taniec dla roztaczonych: Na zachd! ● 13.09.2021

Taniec dla roztaczonych


48h! Dobrzeliniacy ● 07-08.09.2021

Dobrzeliniacy


Rozmwki wiejsko-miejskie: Skd si wzia poprawna polszczyzna i co przyniosa muzyce wsi ● 03.09.2021

Rozmwki


Bd dwiczny! Powilaki z Barbar Michalec ● 17-18.08.2021

Powilaki


Taniec dla roztaczonych: Wreszcie kujawiaki! ● 09.08.2021

Dobrowoda


48h! Dobrowoda ● 27-28.07.2021

Kujawiaki


Bd dwiczny! Warsztaty z Mateuszem Niwiskim ● 20-21.07.2021

Muzyka Centrum


48h! Od Wieniawy ● 29-30.06.2021

Wieniawa


Rozmwki wiejsko-miejskie online: Czarownice, ze oko, uroki ● 28.06.2021

Czarownice


Taniec dla roztaczonych! Radomskie: wschd czy zachd? ● 21.06.2021

Spotkanie z GA


Bd dwiczny! Pieni z ycia wzite z Ann Jakowsk ● 25-26.05.2021

Spotkanie z AJ


Bd dwiczny! Skrzypce z Maciejem Filiczpukiem ● 18-19.05.2021

Spotkanie z MF


Bd dwiczny online! Koysanki tradycyjne z Maniuch Bikont ● 27-28.04.2021

Spotkanie z MB2 0 2 0Bd dwiczny online! Instrumenty dte ze Szczepanem Pospieszalskim ● 16-17.12.2020

Spotkanie z SzP


Bd dwiczny online! Skrzypce z Marcinem Lorencem ● 14-15.12.2020

Spotkanie z ML


Bd dwiczny online! Spotkanie koldnicze z Kaj Prusinowsk ● 12-13.12.2020

Spotkanie z MS


Rozmwki wiejsko-miejskie online: O kobietach ● 11.12.2020

Rozmowki wiejsko-miejskie
Bd dwiczny online! Spotkanie z Mari Stpie ● 9-10.12.2020

Spotkanie z MS


Bd dwiczny! Skrzypce po radomsku - seria spotka z Mateuszem Kowalskim ● od 27.10 do 8.12.2020

Bracia Tarnowscy


Bd dwiczny! Akordeon i harmonia - seria spotka z Jakubem Zimoczykiem ● od 26.10 do 7.12.2020

Jzef arok gra na weselu.


Rozmwki wiejsko-miejskie online: O mierci ● 04.12.2020

Rozmowki wiejsko-miejskie


Bd dwiczny online! Spotkanie z Ew Grochowsk ● 25.11 i 2.12.2020

Spotkanie z E.G.


Bd dwiczny online! Spotkanie z Joann Szaflik ● 27-28.11.2020

Spotkanie z J.Sz.


Bd dwiczny online! Spotkanie z Adamem Strugiem ● 19 i 26.11.2020

Spotkanie z Adamem Strugiem


Rozmwki wiejsko-miejskie online: „Agonia” muzycznego wiata polskiej wsi ● 20.11.2020

Stolik muzykantw na weselu. Borowiec, 1975


Bd dwiczny! Spotkanie z Januszem Prusinowskim ● 28 oraz 30.10.2020

Pamitkowe zdjcie uczennic ze szkolnej orkiestry


Bd dwiczny! Warsztaty piewu z Olg Kozie ● 24-25.10.2020

Przed domem


Taniec dla roztaczonych. Laboratorium tacw radomskich, 24.02.2020

Tace na weselu w Parczowie2 0 1 9Bd dwiczny! Warsztaty z Kazikiem Nitkiewiczem, 17-18.12.2019

Muzykanci w Gorajcu


Rozmwki wiejsko-miejskie: Koldowa drugiemu 13.12.2019

Boonarodzeniowi przebieracy. Kluki, lata 60.


Taniec dla roztaczonych. Laboratorium tacw kieleckich 6.12.2019

Wesele w Brogowej


Bd dwiczny! Warsztaty z Makiem urkiem, 4-5.12.2019

Wesele w Nieznamierowicach


48h! Adamczykowie, 29–30.11.2019

Czesaw Adamczyk gra na harmonii


Rozmwki wiejsko-miejskie: Po co nam dzisiaj dziady? 21.11.2019

Pogrzeb skrzypka Jzefa Ciarkowskiego


Bd dwiczny! Kujawiaki i kujony ze Sawomirem Czekalskim, 13-14.11.2019

Na harmonii gra Sawomir Czekalski


Bd dwiczny! Warsztaty piewu z Beat Oleszek, 6-7.11.2019

fot. Zdjcie pamitkowe z Kocudzy


Bd dwiczny! Warsztaty skrzypcowe z Piotrem Kaznowskim, 30-31.10.2019

fot. Klejnas i uczniowie


48h! Gorodzisko, 25-26.10.2019

48h! Gorodzisko


Taniec dla roztaczonych. Laboratorium tacw kajockich, 24.10.2019

Taniec dla roztaczonych


Rozmwki wiejsko-miejskie: Co to jest tradycja dzi? 23.10.2019

RWM1


48h! Mocarscy, 11-12.10.2019

48h! Mocarscy


Bd dwiczny! Warsztaty piewu z Agat Harz, 01-02.10.2019

Bd dwiczny: warsztaty z Agat Harz


Bd dwiczny! Warsztaty piewu z Pawem Grochockim, 10-11.09.2019

Bd dwiczny: warsztaty z Pawem Grochockim


Taniec dla roztaczonych! Laboratorium tacw lubelskich, 13.08.2019

Taniec dla roztaczonych


48h! Warsztaty z Orkiestr Dt z Goraja, 13-14.07.2019

48h Orkiestra z Goraja● ● ●

Wydarzenia realizowane w ramach zadania „W Ambasadzie muzy kuj 2019-2021”.

Dofinansowano ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzcych z Funduszu Promocji Kultury oraz ze rodkw:
- miasta stoecznego Warszawy (2019),
- Fundacji PZU i rodkw 1% Stowarzyszenia Dom Taca (2021).


Program Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdw jest wykorzystywany na cele kulturalno-spoeczne przez Stowarzyszenie „Dom Taca” dziki pomocy miasta stoecznego Warszawy – Dzielnicy rdmiecie.

Program
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna