Tabor 2005
Ostawek
IV Tabor Domu Taca

Opis Warsztaty Kapele Tancerze piewaczki Koszt Zgoszenia Mapka Harmonogram

Ostawek

14 – 21 sierpnia 2005

Ju po raz czwarty zapraszamy na "Tabor Domu Taca", na Radomszczyzn, tym razem do Ostawka k. Szydowca.
W tym roku odbed si m.in:

Sponsor Taboru

*

Warsztaty w trzech dziedzinach (taniec, piew, gra na instrumentach) bd stanowiy spjn, uzupeniajc si cao, pozwalajc wynie z udziau w Taborze realne umiejtnoci. W tym roku wyduony zosta czas poszczeglnych warsztatw i ograniczona liczba ich uczestnikw. Uatwi to bezporedni kontakt z prowadzcym, ktry bdzie mia moliwo korygowania kadego z osobna, nie zaburzajc rytmu warsztatu. Przynajmniej jedno spotkanie w kadej grupie odbdzie si w obecnoci „wiejskiego mistrza” – instrumentalisty, tancerza lub piewaka jako nauczyciela.

Wszystkie zajcia bd oparte na muzyce z regionu. Warsztaty piewu obejm nauk przypiewek na melodie oberkowe (mazurkowe) i pieni duszych; warsztaty taca z kolei, podzielone na grup pocztkujc i zaawansowan, bd dotyczyy tylko jednego taca – oberka-mazurka. Podczas Taboru bdzie mona uczy si gry na skrzypcach, basetli, bbenku i harmonii. Uzupenieniem zaj praktycznych bd wykady przybliajce histori muzyki regionu i wiat jej wykonawcw.

Jak co roku, organizatorzy przygotowali tzw. „May Tabor” – cykl zaj edukacyjnych dla dzieci – przyjezdnych i miejscowych. Bd one mogy codziennie uczy si starych zabaw, gier, piosenek, tacw, a take prostego rkodziea. Zajcia poprowadz osoby przygotowane pedagogicznie, na co dzie pracujce z dziemi.

Trzy poprzednie spotkania odbyway si we wsi Chlewiska, w tym roku Tabor przeniesie si do wsi Ostawek (10 km od Chlewisk): zamieszkamy w tutejszej szkole, a wieczorne zabawy z udziaem miejscowych muzykw i zaproszonych goci odbywa si bd w remizie. W Ostawku wci dziaaj ludowi artyci: skrzypek Jzef Tkaczyk i zesp piewaczy "Ostaki". Liczymy, e ich zaangaowanie w taborowe wydarzenia przyczyni si do gbszego kontaktu uczestnikw z mieszkacami wsi i wywoania wartociowych sytuacji w kontekcie zabawy.

Obok wiejskich muzykantw, postanowilimy pokaza na Taborze ich kontynuatorw – modych ludzi, przewanie z miasta, ktrzy uczc si od swoich mistrzw i rekonstruujc dawn muzyk, stworzyli now, artystyczn jako. Chcemy tym samym zainicjowa cykliczne spotkania artystw nowego pokolenia, suce wymianie dowiadcze a przede wszystkim popularyzacji muzyki ludowej wrd modych ludzi.

*

Przewidujemy 40 miejsc w grupach warsztatowych (tanecznych – 20 w pocztkujcej i 20 w zaawansowanej). Decyduje kolejno zgosze poparta wpatami.

Prcz tego dla dodatkowych kilku osb przewidziany jest warsztat muzyczny (gra na skrzypcach lub harmonii) - czekamy na zgoszenia.

Nie bdzie moliwoci doczania do grup w trakcie tygodniowego cyklu warsztatowego. Grupy bd formowane i dzielone w poniedziaek – pierwszego dnia warsztatw.

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona gwna