III Tabor DT
Chlewiska 1- 7 sierpnia 2004
w zabytkowej hucie żelaza z XIX wieku
wieś Chlewiska koło Szydłowca

LATO 2004 

1 – 7 sierpnia

tradycyjna muzyka, tańce i śpiew z Polski Nizinnej
wiejskie kapele i tancerze  
zespoły zagraniczne (Francja, Węgry)

„II Jarmark Tradycyjnych Instrumentów Muzycznych”
w Zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach w dniu 1 sierpnia (niedziela) 


Patronat honorowy i medialny
Współpraca
Sponsorzy


Portal Etnologii UW

Urząd Gminy w Chlewiskach
GOK w Chlewiskach
Muzeum Techniki
w Warszawie

Narodowe Centrum Kultury

Ambasada Republiki WęgierStarostwo Powiatowe w Szydłowcu
Manor House


dt-info@wp.pl 

Dlaczego powstał Tabor?

Nasze dziesięcioletnie doświadczenia jako Stowarzyszenia (zwłaszcza muzyczno – taneczne) wskazują wyraźnie na ciągły niedostatek programów edukacyjno-kulturalnych, w których nacisk położony byłby na bezpośredni kontakt z żywą jeszcze kulturą tradycyjną i jej zabytkami. Tylko przez osobisty kontakt, spotkanie z muzykiem, śpiewakiem, tancerzem, rzemieślnikiem możliwe jest właściwe i głębsze poznanie tego czym była i jest kultura tradycyjna. Aby ją zrozumieć, trzeba jej doświadczyć bezpośrednio u źródła, a nie, jak to często bywa, "na odległość", za pośrednictwem rozmaitych stylizacji. Taki kontakt sprzyja rozwijaniu postawy otwartości, inspiruje, skłania do twórczego wysiłku. Wielu ludzi bardzo często nie docenia własnego dziedzictwa - zwłaszcza wiejskiego, wyrastając w jego nieznajomości. Przeżywają obecnie coś, co można nazwać szokiem kulturowym, zachłyśnięciem kulturą masową, przy ignorancji i nieznajomości tradycji rodzimej. Czerpiemy z doświadczeń węgierskiego ruchu táncház oraz podobnych inicjatyw we Francji, Skandynawii czy Irlandii, gdzie domy tańca to codzienność. Chcemy pokazać świat, który nas zachwycił, a zarazem pragniemy zaprosić was do tego, byście mogli sami osobiście go „zasmakować”. Ufamy, że dodatkowo pomogą w tym nasi goście i przyjaciele, muzycy i tancerze z innych krajów goszczący na naszym Taborze, którzy na własnym podwórku prowadzą działalność podobną do naszej.

Z regionem radomskim i opoczyńskim mamy kontakt od 1994 r., prowadząc badania etnograficzne i dokumentację na wsiach (pod kierunkiem prof. A. Bieńkowskiego), zapraszając artystów wiejskich do W-wy; co ważne, łączy nas z nimi przyjaźń i wieloletnia znajomość . Jest to okolica o bogatej, oryginalnej i dobrze zachowanej, wciąż gdzieniegdzie żywej, kulturze etnomuzycznej. Nazywana czasem zagłębiem oberkowym., wzbogacona dodatkowo wyjątkowo ciekawymi śladami współistnienia ludowej muzyki polskiej i żydowskiej. Stąd pochodzi większość najwybitniejszych na nizinach polskich muzykantów. Tu śpiewa się wciąż pieśni religijne o średniowiecznej proweniencji (pierwszy znany z imienia kompozytor pieśni kościelnych bł. Ładysław pochodził z Gielniowa k/Przysuchy).

Więcej o muzyce Małopolski Północnej znajdziesz w artykule Ewy Dahlig

Co ciekawego znajdziecie w Chlewiskach i najbliższych okolicach.

Na terenie Chlewisk oraz w jego pobliżu znajduje się szereg dużej klasy obiektów zabytkowych m.in. zabytkowa huta z XIX wieku, pałac obronny Odrowążów z XIII wieku (przebudowany w okresie późnego renesansu i klasycyzmu), XII-wieczny kościół parafialny (pierwotnie romański, później przebudowany). Oczywiście to także wspaniały teren do pieszych i rowerowych wycieczek, po okolicznych lasach i polach, gdyż miejscowość ta znajduje się u podnóża Gór Świętokrzyskich. Region dysponuje dobrą infrastrukturą muzealną. W Szydłowcu w zamku na wyspie z XV wieku (rezydencja Szydłowieckich i Radziwiłłów) znajduje się jedyne w Europie Muzeum Instrumentów Ludowych. Ponadto w mieście zobaczyć można późno renesansowy rynek z ratuszem miejskim oraz późno gotycki kościół św. Zygmunta. Natomiast w Przysusze w dworku z początku XIX wieku, w którym urodził się Oskar Kolberg, jeden z naszych największych polskich etnografów, mieści się Muzeum jego imienia. Z kolei w Radomiu warto odwiedzić skansen - Muzeum Wsi Radomskiej.

Więcej o miejscach godnych odwiedzenia w Chlewiskach w artykule:Poezja stuletnich rur

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna