Muzyka z Domu Tańca
Seria "In Crudo" 2001
Kapela Janusza Prusinowskiego
1. Oberek od Ciel±dza (Rawskie)
2. Oberek od Rdzowa (Radomskie)


Adamkiewicz /Andrzejowska / Zgorzelski / de Latour
3. Polka rzeszowska
4. Walczyk kresowy (Grodzieńszczyzna) – Agata Adamkiewicz


Pies Szczeka
5. Oberek od Przystałowic (Radomskie)
6. „Jestem sobie dziewczyneczka drobna” – przy¶piewka od Przysuchy (Radomskie)
7. Oberek od Koćmików z Emilowa (Radomskie)
8. „Pani Pawłowska” – piosenka z M±kolina (Płockie, z Kolberga)
9. Oberek od Jana Kuracha (Spod Maciejowic, Powi¶le)
10. Polka od Wincentego Jamioła z Marzysza (Kieleckie)
11. „Na warszawskiej granicy” – ballada od Długosiodła (Kurpie Puszcza Biała)
12. Podróżniak od Kra¶nika (Lubelskie)


Kapela NiedĽwieckich
13. Oberek od Tresty (Opoczyńskie)
14. Oberek od Bogusławek (Rawskie)


Kapela Kozby
15. Taniec wielkopolski „Goł±bek” od Biskupizny (Wielkopolska)
16. Oberki od Szydłowca (Radomskie)
17. Wiwat wielkopolski od Biskupizny
18. Wiwat od Krotoszyna (Wielkopolska)
19. Wiwat od Biskupizny
20. Okr±gły od Biskupizny

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna