CD I Tabor Domu Tańca 2002
Seria płyt "In Crudo"Różni wykonawcy


1. Walc białoruski - Ło¶/Adamkiewicz/Delicq 2:09
2. "Żebym ja, mój Boże, dwadzie¶cia lat miała..." - Gałki Rusinowskie 0:25
3. Mazur - Kapela Pełki 2:41
4. Mazur z przy¶piewkami - Kapela Kołazińskich 2:09
5. Polka - Kapela Jakubowskiego 3:08
6. "Oj sokół, sokół" - Gałki Rusinowskie z uczennicami 2:48
7. Mazury - Kapela Bujaka 2:38
8. Mazur - Kapela Tkaczyka 3:22
9. Mazury - Kapela Wyrwińskich 5:10 real audio
10. Obery ci±głe - Kapela Gaców 6:35
11. Polka - Kapela Gaców 2:51 real audio
12. Mazurka - Stephane Delicq 5:02 real audio
13. Bourree - Stephane Delicq 2:44
14. Mazur z przy¶piewkami - Kapela Kołazińskich 3:26
15. "Córuniu moja, szatańska moc..." - Kapela Kołazińskich 3:38
16. "Jak jechołem z poręby" - Gałki Rusinowskie 4:02 real audio
17. "Zostańta tu z Bogiem..." - Gałki Rusinowskie 0:55
18. Oberek - Kapela Jakubowskiego 2:00
19. Mazur - Kapela Pełki 2:33
20. Mazur - Kapela Stępniaka 3:12
21. Oberek - Kapela Jakubowskiego 2:09
22. Taniec francuski - Kapela z Gaskonii 2:09
23. Taniec francuski - Kapela z Gaskonii 2:01 real audio
24. Polka "Motyl" - Kapela Łosia 1:38 real audio
25. Walc białoruski - Ło¶/Adamkiewicz/Delicq 3:02

Całkowity czas płyty: 72:57 min.

Wykonawcy:

KAPELA ŁOSIA Z BIAŁORUSI - Aleksander Ło¶ (skrzypce, dudy, cymbały, lira korbowa), Teodor Kaszkuriewicz (dudy, lira korbowa, baraban) oraz Agata Adamkiewicz (skrzypce, cymbały)
KAPELA Z GASKONII - Jean-Pierre Blanchard (akordeon diatoniczny), Gerard Duboilh (skrzypce)
STEPHANE DELICQ z Francji (akordeon diatoniczny)
ZESPÓŁ ¦PIEWACZEK Z GAŁEK RUSINOWSKICH "Zakukała kukawecka" - Zofia Bykowska, Zofia Kucharczyk, Maria Pęzik, Maria Oracz
KAPELA PEŁKI z Kłudna - Marian Pełka (harmonia trzyrzędowa, pedałowa i rozci±gana), Jan Wochniak (baraban) oraz Augustyn Szymański (skrzypce) i Jan Gaca (skrzypce)
KAPELA KOŁAZIŃSKICH ze Zdunkowa - Wiesława Gromadzka z d. Kołazińska (harmonia trzyrzędowa, pedałowa), Stefan Kołaziński (skrzypce), Maria Korczyńska (bębenek)
KAPELA JAKUBOWSKIEGO z Rudy Zaj±czkowskiej - Zygmunt Jakubowski (skrzypce, ¶piew), Zdzisław Giemza (baraban)
KAPELA BUJAKÓW z Szydłowca - Marian Bujak (skrzypce), Ryszard Bujak (bębenek)
KAPELA TKACZYKA z Ostałówka - Józef Tkaczyk (skrzypce), Jan Karczewski (baraban)
KAPELA WYRWIŃSKICH z Korzyc - Adam Wyrwiński (skrzypce), Józefa Wyrwińska (baraban)
KAPELA GACÓW z Przystałowic Małych - Jan Gaca (skrzypce), Stefan Gaca (bębenek, ¶piew)
KAPELA STĘPNIAKA z Radomia - Stanisław Stępniak (harmonia trzyrzędowa, pedałowa), Augustyn Szymański (skrzypce), Jan Wochniak (baraban)

Nagrano 10 VII 2002 w czasie całonocnej zabawy Taboru w zabytkowej hucie żelaza w Chlewiskach, za wyj±tkiem utworów nr 1, 24, 25, które nagrano na koncercie 12 VII 2002 w CSW - Zamek Ujazdowski Warszawie.
Nakład płyty wyczerpany.

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna