48h! Dobrowoda ● 27-28.07.2021
¦piew48h! Dobrowoda
Ulica w Kożynie, lata 50. XX w. Zdjęcie z albumu rodzinnego Marii Denisiuk. Koloryzacja: Katarzyna Rosik


Zapraszamy na ¶piewacze spotkanie z mistrzyniami muzyki tradycyjnej! Spotkanie z pie¶niami z okolic wsi Dobrowoda (Podlasie, gm. Kleszczele) poprowadz± miejscowe ¶piewaczki, Nina Jawdosiuk i Walentyna Klimowicz oraz Julita Charytoniuk, ¶piewaczka i badaczka tradycji muzycznych Podlasia. W programie pie¶ni wiosenne, żniwne, weselne, liryczne — jedno- i dwugłosowe, w lokalnej gwarze.
Zajęcia dla pocz±tkuj±cych i już ¶piewaj±cych.27—28.07.2021

WTOREK
17:30—20:30 spotkanie warsztatowe
21:00 — koncert i otwarte spotkanie ¶piewaczo-towarzyskie

¦RODA
17:30—20:30 spotkanie warsztatoweUdział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
REZERWACJA miejsca odbywa się na podstawie rejestracji w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie rezerwacji miejsca wysyłamy najpóĽniej w ci±gu 48h od otrzymania zgłoszenia.


Nina Jawdosiuk
Urodzona w 1943 roku, pamięta najwięcej pie¶ni, które s± w jej rodzinie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wraz ze starsz± córk± ¶piewa w cerkiewnym chórze. Doskonale pamięta wesela, na które przygotowywało się specjalne obrzędowe pieczywo zwane „korowajem”. Potrafi obrazowo opowiadać o dzieciństwie, z którego zapamiętała wiele pie¶ni i zwyczajów — dzi¶ już zapomnianych.

Walentyna Klimowicz
Urodzona w 1942 roku, wraz z Nin± Jawdosiuk ¶piewa tradycyjne pie¶ni z Dobrowody. Od 1968 roku wraz z koleżankami z s±siedztwa ¶piewa w Zespole ¦piewaczym z Dobrowody. Zespół jest laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzi¶ wła¶ciwie zostały w Dobrowodzie zostały dwie ¶piewaczki, pani Walentyna i pani Nina.– W naszym repertuarze s± różne pie¶ni. Zaczynaj±c od wiosny – rohulki, wysnynky (dwa rodzaje pie¶ni wiosennych), sianoko¶ne, żniwne, ludowe i biesiadne oraz kilka jesiennych. PóĽniej znów kolędy i wielkopostne. Znamy i ¶piewamy różne pie¶ni. Kiedy kto¶ we wsi umiera, to nie czekamy, aż nas zaproszę. Jeżeli tylko zdrowie nam dopisuje, to idziemy i ¶piewamy. Tak samo z weselami, chociaż teraz już tego nie ma. Jeszcze kilka lat temu chodziły¶my – mówi pani Nina Jawdosiuk.
– To s± pie¶ni dobrowodzkie, nasze ludowe. Autentyczne. ¦piewamy po rosyjsku, polsku, ukraińsku, białorusku i w „naszym” języku – dodaje pani Walentyna Klimowicz.
– Wszystko się ¶piewało, wiosn± rohulki i wysnynky. W czasach mojej młodo¶ci żniwnych nie było za dużo. Za to dużo żniwnych ¶piewały w polu nasze babcie, a sianokosnych, kiedy suszono siano – uzupełnia pani Walentyna Klimowicz.
Cała rozmowa na portalu Podlaskie24.plJulita Charytoniuk
¦piewaczka, bębnistka, kulturoznawczyni, animatorka kultury. Od kilkunastu lat prowadzi badania terenowe w Polsce (zwłaszcza na Podlasiu) oraz na Polesiu ukraińskim i białoruskim. Dokumentuje i wykonuje pie¶ni, opracowuje i wydaje płyty z muzyk± tradycyjn±. Prowadzi warsztaty ¶piewu, często we współpracy z wiejskimi wykonawcami, od których wci±ż się uczy. Współtworzy zespoły: Z Lasu, Południce, Kapela Batareja, Pie¶ni Piękne, Otako, Kormorany/Wykluczeni.


● ● ●

Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy miasta stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Program


<< W Ambasadzie muzy kuj±!
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna