Będę dĽwięczny! Spotkanie z Ann± Jakowsk± ● 25-26.05.2021
¦piewBędę dĽwięczny! Spotkanie z AJ
Marianna Kowalska, ¶piewaczka z Przystałowic Małych (w ¶rodku),
wraz z koleżankami na wyciecze w Częstochowie, 1954

¬ródło: Archiwum Muzyki Wiejskiej.
Koloryzacja: Katarzyna Rosik


Na warsztaty ¶piewu z Ann± Jakowsk± (UWAGA: w tzw. REALU!!) zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby:
— poeksperymentować ze swoim głosem, a na co dzień nie bardzo maj± ku temu możliwo¶ć,
— lepiej poznać swoje wokalne możliwo¶ci,
— do¶wiadczyć, jak skutecznie oddech może wesprzeć głos,
— nauczyć się ok. 6—8 polskich pie¶ni ludowych na różne okazje.
Warsztaty rozpoczniemy krótk± prac± nad emisj± głosu, ale w ci±gu obu spotkań będziemy po¶więcać sporo uwagi nie tylko temu, co ¶piewamy, ale w jaki sposób. Nauczymy się ok. 6—8 piosenek i pie¶ni z Mazowsza, o różnej tematyce — takich, które jeszcze sto lat temu towarzyszyły codzienno¶ci naszych pradziadków i prababek. A ¶piewali oni o miło¶ci, o nadziei, o tym, co widzieli dokoła siebie, ¶piewali dzieciom kołysanki, a także pie¶ni± opłakiwali zmarłych.
Uczyć się będziemy z archiwalnych nagrań wiejskich ¶piewaków — każdy z uczestników dostanie nagrania po warsztatach, aby nie tylko nie zapomnieć poznanych pie¶ni, ale też dalej samemu uczyć się wykonawczych niuansów.
Mile widziane osoby nie maj±ce dot±d do czynienia ze ¶piewem ludowym!Anna Jakowska
¦piewaczka, trenerka emisji głosu i wielbicielka ¶piewu tradycyjnego. ¦piewa obecnie w zespołach Warszawa Wschodnia, Z Lasu i w projekcie Wołyń w pie¶niach.25—26.05.2021
WTOREK i ¦RODA
18:00—21:00

Adres:
Ambasada Muzyki Tradycyjnej
Warszawa, ul. Jazdów 3/20Warsztaty przeznaczone s± dla kobiet i mężczyzn.

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
REZERWACJA miejsca odbywa się na podstawie rejestracji w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie rezerwacji miejsca wysyłamy najpóĽniej w ci±gu 48h od otrzymania zgłoszenia.


● ● ●

Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy miasta stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Program


<< W Ambasadzie muzy kuj±!
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna