Będę dĽwięczny online! Spotkanie z Maniuch± Bikont ● 27-28.04.2021
¦piewBędę dĽwięczny! Spotkanie z MB
Maria Dziedzic z dzieckiem, Ż±dłowice 1950
¬ródło: Archiwum Muzyki Wiejskiej.
Koloryzacja: Katarzyna Rosik


Zapraszamy na spotkanie z wiejskimi kołysankami. Warsztaty online na platformie Zoom poprowadzi Maniucha Bikont.

Zapraszam na wspólne ¶piewanie kołysanek. Podczas spotkania, przywołamy kołysanki-mazurki, kołysanki-wyliczanki, kołysanki-pie¶ni. Sięgniemy do repertuaru z Polski Centralnej i Kresów. Jedn± z funkcji kołysanki było uspokojenie piastunki. Poszukamy w ¶piewie komfortu, swobody, ulgi, przyjemno¶ci.Maniucha Bikont – jej pasj± jest muzyka tradycyjna i nowoczesna: ¶piewa, gra na tubie, akordeonie oraz innych małych i dużych instrumentach. Uczestniczy w wielu muzycznych i teatralnych projektach, współpracuje z muzykami z całego ¶wiata. Koncertuje w składach: Maniucha i Ksawery, Tęgie Chłopy oraz „Bikont/Talmudi”. Wykonuje utwory współczesnych kompozytorów, tworzy muzykę teatraln± i filmow±. Jest doktorantk± wydziału Artes Liberales. Od lat jeĽdzi po wsiach centralnej i wschodniej Europy nagrywaj±c pie¶ni i muzykę.27—28.04.2021
WTOREK i ¦RODA

17:55 rozgrzewka techniczna
18:00—21:00 warsztaty
Warsztaty przeznaczone s± dla kobiet i mężczyzn.

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
REZERWACJA miejsca odbywa się na podstawie rejestracji w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie rezerwacji miejsca wysyłamy najpóĽniej w ci±gu 48h od otrzymania zgłoszenia.


● ● ●

Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy miasta stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Program


<< W Ambasadzie muzy kuj±!
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna