¦piewnik domowy
prowadzi Kasia de LatourDaty i miejsca odbywania się ¦piewnika domowego znajdziesz w Newsach


Je¶li chcesz uczestniczyć w spotkaniach ¦piewnika, napisz do mnie: kasia.delatour[at]domtanca.art.pl


Tutaj znajdziesz teksty pie¶ni


Spotkania przeznaczone s± dla dziewcz±t. ¦piewamy i uczymy się pie¶ni z repertuaru żyj±cych jeszcze wiejskich ¶piewaczek, w wersji "in crudo" (bez stylizacji), z zachowaniem jednogłosu, charakteryzuj±cego się pełnym i ostrym brzmieniem, ze zdobieniami i ornamentami, typowymi dla wiejskiego ¶piewu. Grupa ¶piewa głównie pie¶ni z Mazowsza (Kurpie, Kołbielskie) oraz Radomskiego i Lubelskiego.

Nasze ¶piewanie przebiega w swobodnej atmosferze, bez żmudnych prób i ćwiczeń emisyjnych. Do odpowiedniej barwy i intonacji głosu dochodzi się w sposób naturalny, wczuwaj±c się w głos prowadz±cego, poprzez na¶ladowanie. W dawnej wsi, ¶piew był sztuk± "użytkow±", nie za¶ estradow±, pełnił okre¶lone funkcje w życiu społeczno¶ci. ¦piewali wszyscy.

Spotkania otwarte s± dla wszystkich chętnych, nie ma wstępnej selekcji głosów. Wychodzę z założenia, że "¶piewać może każdy", a indywidualne różnice w rodzaju głosu wychodz± tylko na dobre całej grupie ¶piewaj±cej. Podczas spotkań wszyscy chętnie spróbujemy własnoręcznie upieczonego ciasta lub wysłuchamy opowie¶ci o tym, jak ¶piewała czyja¶ babcia.

Również sposób zapisu nauczonego repertuaru jest istotny. Nie ¶piewamy z nut czy kserokopii tekstów. Każda pie¶ń, żeby została do głębi przyswojona, winna być własnoręcznie przepisana do swojego ¶piewnika. Korzystamy z zapisu magnetofonowego, każda z dziewcz±t, posiadaj±c własn± kopię nagrań oryginalnych, może sobie przypomnieć w domu dokładnie dan± melodię.

¦piewnik domowy oficjalnie zacz±ł działać w listopadzie 2002 roku w DK Dorożkarnia, jednak już od 1994 roku trwa okoliczny obyczaj spotkań ze ¶piewem w domach prywatnych w różnych miejscach Warszawy.

Repertuar - przekrój pie¶ni z kalendarza tradycyjnego
- pie¶ni kolędowe i pastorałki
- pie¶ni miłosne i ballady
- pie¶ni obrzędowe, weselne
- przy¶piewki do tańca
- pie¶ni balladowe i apokryficzne (do ¶więtych)

tutaj znajdziesz teksty pie¶ni

Katarzyna Andrzejowska - de Latour - od kilkunastu lat interesuje się polsk± muzyk± i ¶piewem wiejskim. Szczególnie zajmuj± j± dwa regiony Centralnej Polski: Kurpie i Radomszczyzna. Materiał pie¶niowy zbierała w terenie na Kurpiach Białych i na Kurpiach Łomżyńskich, a w RadomszczyĽnie w okolicach Kozienic i Przysuchy. Korzysta również archiwów prof. Bieńkowskiego, Polskiego Radia oraz PANu. Prowadzi spotkania ¶piewacze w warszawskim Domu Tańca, z którym jest zwi±zana od chwili jego powstania. Posiada wyższe wykształcenie muzyczne (ze specjalno¶ci± prowadzenie zespołów wokalnych). Gra w kilku zespołach na instr. perkusyjnych, skrzypcach oraz harmonii pedałowej.

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna