Rozmówki wiejsko-miejskie ● 23.10.2019
Rozmówki wiejsko-miejskie
Zabawy kawalerskie, od lewej skrzypek Stanisław Pietras. Budy Zaklasztorne, 1939-1945.
¬ródło: Archiwum Muzyki Wiejskiej. Oryginalne zdjęcie czarno-białe. Koloryzacja: Katarzyna Rosik


Zapraszamy na pierwsze "Rozmówki wiejsko-miejskie" w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej.Maria Siwiec, ¶piewaczka z Gałek Rusinowskich, w rozmowie z Kub± Borysiakiem z Magazynu ¬ródła Programu 2. Polskiego Radia, powiedziała:
„Niech kontynuuj±, co to [za różnica]? Z miasta czy nie z miasta. Aby tylko się nauczyli i nie przekształcali tej muzyki. Niech sobie sami wymy¶laj± swoje teksty i niech tam, jak maj± głowę, to niech po prostu sobie co¶ innego robi±, ale jak kto¶ rozumie te nasze melodie piękne, to nie warto ich kaleczyć. Ja bym bardzo prosiła tych młodych, żeby to po prostu przetrwało tak jak było, bo inaczej już nikt tego nie będzie znał jak naprawdę szły te melodie”.

Jak to się dzieje, że tak rzadko korzystamy dzi¶ ze zwyczaju układania nowych tekstów do starych melodii?
Jakie to ma konsekwencje dla nas dzisiaj?
Jak chcemy, żeby było?
Co i jak warto robić w tym celu?
Co to jest tradycja dzi¶?
Jak działa tradycja?
Jak jej używamy i jakie to ma konsekwencje?
Co czujemy do tradycji?

W rozmowie udział wezm±:
dr Barbara Markowska,
dr Marcin Jewdokimow,
Marta Tarnowska.

Zapraszamy Was do spotkania przy wspólnym stole. Zapewniamy gor±c± herbatę i ciekawe rozmowy w miłym miejscu i towarzystwie. Zachęcamy do przyniesienia przek±sek.23/10/2019
¦RODA
17:30—20:30

Adres:
Ambasada Muzyki Tradycyjnej
ul. Jazdów 3/20dr Barbara Markowska
Socjolożka kultury, filozofka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Bada przemiany kultury ponowoczesnej, miejsca pamięci, podmiotowo¶ć kobiet w post-tradycyjnych i wielokulturowych społeczno¶ciach.

dr hab. Marcin Jewdokimow
Profesor UKSW, socjolog i kulturoznawca; interesuje się tematyka kultury współczesnej, w tym zakonów i ikonosfery.

Marta Tarnowska
Socjolożka zwi±zana z Forum Muzyki Tradycyjnej i Stowarzyszeniem Trójwiejska. Współzałożycielka inicjatywy Ziemski lament. Uczy się ¶piewać od wiejskich ¶piewaczek i ¶piewaków z Kurpiów i Podlasia. Interesuje się pie¶niami pogrzebowymi i le¶nymi oraz tym, dlaczego s± dla nas ważne i do czego mog± nam być dzisiaj potrzebne.Wstęp wolny.


● ● ●

Wydarzenia realizowane w ramach zadania "W Ambasadzie Muzy Kuj± 2019-2021". Dofinansowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz±cych z Funduszu Promocji Kultury oraz ze ¶rodków Miasta Stołecznego Warszawa.

Program Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Program
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna