Będę dĽwięczny! Warsztaty z Agat± Harz ● 01-02.10.2019
¦piewBędę dĽwięczny: warsztaty z Agat± Harz
Na Prypeci, Mosty Wolańskie, Białoru¶, przed 1939.
Fot. Henryk Poddębski (1890-1945)
¬ródło: Biblioteka Narodowa, polona.pl. Oryginalne zdjęcie czarno-białe. Koloryzacja: Katarzyna Rosik
Biały głos, „open voice”, nazywany też naturalnym, jest archaiczn± technik± wokaln± charakterystyczn± dla kultur tradycyjnych. Przetrwał do dzi¶, choć już w bardzo niewielkim stopniu, także na polskiej wsi.
Warsztaty obejm± pracę nad technik± ¶piewu (ćwiczenia emisyjne w formie zabaw muzycznych) i nad repertuarem z różnych regionów Polski. W programie nauka pie¶ni lirycznych, tanecznych, weselnych, ballad, kołysanek; zalecanych do wykonywania na wieczorynkach, pierzaczkach, kapustach oraz dowolnych spotkaniach towarzyskich.
Spotkanie przeznaczone jest dla osób, które miały już kontakt z tego rodzaju ¶piewem, zarówno dla kobiet i mężczyzn.

"Będę dĽwięczny!" to nowy cykl zajęć w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej po¶więconych doskonaleniu ¶piewu/ gry na instrumencie.

Zapraszamy!1—2/10/2019
WTOREK i ¦RODA
18:00—21:00
z krótk± przerw±

Adres:
Ambasada Muzyki Tradycyjnej
ul. Jazdów 3/20ZAPISY:

Uczestnictwo jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowi±zuj± zgłoszenia.

REZERWACJA miejsca odbywa się na podstawie rejestracji w formularzu zgłoszeniowym. NajpóĽniej w ci±gu 48h od wysłania zgłoszenia uczestnik otrzyma potwierdzenie rezerwacji miejsca. Więcej informacji o zasadach uczestnictwa znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowyAgata Harz
¶piewaczka, która już od lat 90-tych zajmuje się archaicznymi technikami ¶piewu. Prowadzi badania terenowe w różnych regionach Polski (Mazowsze, Radomskie, Lubelskie, Kurpie), archiwizuje stary folklor oraz uczy się pie¶ni bezpo¶rednio od starszych ¶piewaków i ¶piewaczek wiejskich. Zdobyt± wiedzę wykorzystuje w pracy edukacyjnej i artystycznej. Współtwórczyni Stowarzyszenia Dom Tańca, awangardowej grupy „Księżyc”, wokalistka zespołów „Bractwo Ubogich”, „Pies szczeka” oraz „Wędrowiec” (I nagroda na festiwalu Nowa Tradycja). Koncertowała na wielu prestiżowych scenach; prowadziła warsztaty m.in. na Taborach Domu Tańca, w Instytucie Kultury Polskiej UW, na festiwalach Wszystkie Mazurki ¦wiata, Skrzyżowanie Kultur, Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Współpracuje z Filharmoni± Narodow± w Warszawie oraz z Teatrem Polskiego Radia.


● ● ●Wydarzenia realizowane w ramach zadania "W Ambasadzie Muzy Kuj± 2019-2021". Dofinansowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz±cych z Funduszu Promocji Kultury oraz ze ¶rodków Miasta Stołecznego Warszawy.Program Program

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.Program
Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna