¦piewaczki z Malinnik w Warszawie!
Fotografie Piotra Baczewskiego z wydarzenia

Program


Ambasada Muzyki Tradycyjnej zaprasza na dwudniowe spotkanie ze ¶piewaczkami Wier± Niczyporuk i Walentyn± Troc z Malinnik (gm. Orla, woj. podlaskie) oraz Julit± Charytoniuk.


Wiera Niczyporuk (ur. 1940 r.) jest liderk± zespołu ¶piewaczego „Malinki”, istniej±cego od 1998 roku. Zespół kultywuje miejscowy folklor: ¶piewa pie¶ni charakterystyczne dla wsi Malinniki i przedstawia stare, prawie zapomniane już obrzędy zwi±zane z chrzcinami, dożynkami i innymi uroczysto¶ciami. "Malinki" występuj± na przegl±dach regionalnych i ogólnopolskich. Najczę¶ciej pokazuj± obrzęd żniwny (tzw. "perepelycia"), weselny, „toczenie korowaja” (zwi±zany z dniem ¶w. Jerzego), "odwiedki" (pierwsze odwiedziny nowonarodzonego dziecka), kwaszenie kapusty. Przygotowaniem widowisk zajmuje się Wiera Niczyporuk. Dba o to, by wszystkie pie¶ni były wykonywane w lokalnym dialekcie (przez językoznawców zaliczanym do gwary o cechach ukraińskich).
Wiera Niczyporuk jest też laureatk± III miejsca Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisł±, w kategorii "solista ¶piewak".
Walentyna Troc - siostrzenica pani Wiery - ¶piewa w "Malinkach" wyższym głosem. ¦piewa również w chórze cerkiewnym w Bielsku Podlaskim.
Spotkania poprowadzi Julita Charytoniuk - kulturoznawczyni, pedagożka, wokalistka-¶piewaczka, doktorantka muzykologii Instytutu Sztuki PAN. Uczestniczka i koordynatorka projektów muzycznych oraz ekspedycji badawczych na terenie Podlasia i Polesia (ukraińskiego i białoruskiego). Prowadzi badania naukowe, dokumentuje pie¶ni i uczy się ich od wiejskich wykonawców. Jako członkini Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia realizuje projekty zwi±zane z kultur± tradycyjn±, a zwłaszcza muzyk±. Nagrywa, opracowuje i wydaje płyty z podlaskim repertuarem.¦RODA I CZWARTEK
13-14 wrze¶nia 2017, od godz. 17:30

W PROGRAMIE:
— warsztaty ¶piewu [2x3h] — pie¶ni weselne, chrzcinne, żniwne, wiosenne i liryczne
— wieczorne zgromadzenie ¶piewacze i rozmowy przy wspólnym stole [czwartek].ZAPISY
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Na warsztaty obowi±zuj± zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy od 6. wrze¶nia, od godz. 21:00 przez formularz internetowy.
Warsztaty przeznaczone s± dla kobiet i dla mężczyzn.

● ● ●

Wydarzenie realizowane w ramach zadania "Ambasada Muzyki Tradycyjnej 2017". Dofinansowano ze ¶rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawa.

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy ¦ródmie¶cie.

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna